Fflat Stiwdio Mountain Halls

Math: Fflat Stiwdio (En-suite)

Lleoliad: Campws Trefforest 

Cost: £172.90 yr wythnos / £7261.80 am gontract 42 week wythnos

Maint ar Ystafell: 22m2 (bras amcan)

Nifer yr ystafelloedd: 20

Bydd yn addas ar gyfer: myfyriwr aeddfed/ôl-raddedig/cwpl

Darpariaeth staffio 24-awr a theledu cylch cyfyng

System mynediad drws rheoledig

Taith gerdded fer o'r Ganolfan Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff

Golchdy hunanwasanaeth

Sylwer: Sicrhewch fod contract neuaddau 42 wythnos yn addas ar gyfer eich astudiaethau, os ydych yn dymuno gorffen yn gynharach yna bydd angen i chi ddod o hyd i lety arall.  (Bydd eich ysgol academaidd yn gallu cadarnhau pan fydd eich cwrs yn dod i ben).

 

* Bydd angen i chi feddu ar gynnig 'cadarn amodol’ neu ‘cadarn diamod’  gennym ni i wneud cais am ein llety.

** Mae ceisiadau am Mountain Halls yn cau ar ar 30ain Mehefin. Gall ymgeiswyr hwyr wneud cais am opsiynau ystafell eraill o hyd.

Beth sydd wedi ei gynnwys

 • Fflat stiwdio hunangynhwysol en-suite 22 m2, gyda gwely maint 3/4 (dwbl bach).

 • Ystafell gawod yn cynnwys cawod, basn ymolchi a thoiled.

 • Desg a chadair.
 • Cwpwrdd dillad a storio.
 • Cegin a rennir a gofod lolfa wedi'i gyfarparu â theledu (gyda sianelau 'Freeview'), popty, oergell, rhewgell, meicrodon, tostiwr, tegell a haearn/bwrdd smwddio.

 • Oergell fach.

 • Cysylltiad rhyngrwyd band eang (gyda gallu Wi-fi).

 • Cynhwysir cyfleustodau fel gwres a thrydan. 
 • Yswiriant cynnwys.

Studio Flat

Stiwdio Mountain Halls Gwely

Beth sydd heb ei gynnwys

 • Dillad gwely

 • Tyweli
 • Llestri a chyllyll a ffyrc
 • Bwyd

Mountain Halls Studio Flats

Desg Mountain Halls

Symudedd

Os oes gennych anabledd, cysylltwch â Gwasanaethau Llety i drafod eich anghenion cyn gwneud eich cais. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi drefnu ymweliad i’r campws ymlaen llaw.

Ffôn: 01443 482044

Ebost: accom@southwales.ac.uk