MAE EIN CEFNDIR CHWARAEON, ENW DA RHAGOROL A CHYFLEUSTERAU TRAWIADOL YN EIN GWNEUD NI'N BRIF DDEWIS I FYFYRWYR CHWARAEON UCHELGEISIOL.


Os ydych chi'n gwerthfawrogi addysg ymarferol, nid mewn theori yn unig, mae PDC ar eich cyfer chi. Trwy ein cyfleusterau, addysgu a lleoliadau gwaith rydym yn cynnig addysgu ymarferol. Dysgwch mewn amgylchedd sy'n adlewyrchu'r diwydiant. Mae ein partneriaethau gyda busnesau a chlybiau chwaraeon, yn lleol ac yn genedlaethol, yn golygu cyfleoedd di-ben-draw. Trwy rwydweithio a lleoliadau gwaith byddwch yn fedrus, yn wybodus ac yn gyflogadwy.

Mae ein graddedigion yn barod ar gyfer yfory. Byddwch gam ymlaen wrth chwilio am waith ac adeiladwch CV trawiadol yn ystod eich astudiaethau. Mae gan lawer o'n cyrsiau achrediad proffesiynol. Bydd ein cyfres o wythnosau hyfforddi sy'n rhedeg drwy gydol y flwyddyn, yn eich galluogi i ennill Gwobrau Corff Llywodraethu Cenedlaethol a chymwysterau galwedigaethol ychwanegol.

Mae ein cyrsiau yn bodloni'r angen cynyddol am weithwyr proffesiynol yn y diwydiant heriol ond gwerth chweil hwn. Ymunwch â PDC i ennill y sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo, beth bynnag a ddaw yn y dyfodol.fifa-standard-pitch.jpg

Cyfleusterau sy’n arwain y diwydiant gan gynnwys cae 3G maint llawn wedi’i adeiladu yn unol â FIFA pro a Safonau Rygbi’r Byd

accredited icon.jpg

Partneriaethau unigryw gyda chlybiau chwaraeon, cyrff llywodraethu ac undebau chwaraeon

embedded-qualifactions.jpg

Cymwysterau a thrwyddedau ychwanegol yn rhan annatod o lawer o gyrsiau

survey-1

Wedi sgorio y gorau yng Nghymru ar gyfer asesu - Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2021Chwaraeon Cymdeithasol PDC