RYGBI YW UN O’N TRI CHWARAEON CYDNABYDDEDIG FEL RHAN O RAGLEN CHWARAEON PERFFORMIAD UCHEL PRIFYSGOL DE CYMRU.

Mae’r rhaglen yn agored i Rygbi Dynion a Merched ac mae’n cynnig ystod eang o fanteision myfyrwyr gan gynnwys hyfforddiant o ansawdd uchel, gwasanaethau gwyddor chwaraeon, ffisiotherapi a chymorth cryfder a chyflyru, ynghyd â dillad chwaraeon am ddim ac aelodaeth o gyfleusterau.

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i fod o fudd i athletwyr perfformiad elitaidd trwy gefnogi eu hastudiaethau academaidd a'u gyrfaoedd chwaraeon ar yr un pryd.Rygbi Perfformiad Uchel: Nodweddion Rhaglen

 • Hyfforddi wythnosol gyda staff hyfforddi arbenigol
 • Amgylchedd hyfforddi elitaidd o ansawdd uchel
 • Cefnogaeth cryfder a chyflyru
 • Gwasanaethau tylino ffisiotherapi a chwaraeon
 • Dadansoddi perfformiad


 • Dillad chwaraeon prifysgol am ddim*
 • Aelodaeth cyfleuster chwaraeon am ddim*
 • Siaradwr gwadd a digwyddiadau datblygu
 • Hyrwyddo a phrofiad yn y cyfryngau
 • Cyfleoedd ysgoloriaeth chwaraeon

* Yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n derbyn yr ysgoloriaeth chwaraeon yn unig.


Rygbi Dynion ym Mhrifysgol De Cymru


Ar hyn o bryd mae tîm Rygbi Dynion 1af Prifysgol De Cymru yn chwarae yn Uwch Adran y De BUCS.

Mae llawer o chwaraewyr yn chwarae ar lefel uchel i’w clybiau priodol ar y penwythnosau ac mae gan y Brifysgol bartneriaethau gwych gyda Gleision Caerdydd a chlybiau cynghrair cenedlaethol Cymru.

Mae'r Brifysgol yn dyheu am gystadlu ar y lefel uchaf a'r uchelgais yw i'r Brifysgol fod yn cystadlu yn Super League BUCS erbyn 2025. Yn ogystal, bydd rhaglen rygbi'r Brifysgol hefyd yn darparu rhaglen datblygu rygbi a chyfranogiad eang i ddarparu cyfleoedd i’w holl aelodau.

Rhestr wythnosol enghreifftiol o'r hyn i'w ddisgwyl:


📅 Dydd Llun: Hyfforddiant cryfder a chyflyru


📅 Dydd Mawrth: Sesiynau hyfforddi a pharatoi gemau


📅 Dydd Mercher: Diwrnod gêm


📅 Dydd Iau: Adferiad a dadansoddi perfformiad


📅 Dydd Gwener: Diwrnod i ffwrdd (neu hyfforddi annibynnol)


Byddwch yn derbyn hyfforddiant lefel perfformiad proffesiynol trwy gydol eich amser gyda'r rhaglen wedi'i chyfuno â chyfleusterau hyfforddi penodol i chwaraeon. Mae’r staff hyfforddi ym Mhrifysgol De Cymru yn gweithio’n ddiflino i sicrhau eich bod yn cael eich gwerthfawrogi drwy gydol eich amser yn y Brifysgol ac yn cynnwys y canlynol:

 • Hyfforddwyr Perfformiad
 • Hyfforddwyr Cryfder a Chyflyru
 • Gwyddor Chwaraeon a Dadansoddi Fideo
 • Tylino Chwaraeon a Therapi

usw-sport-performance-rugby-men-cym


Rygbi Merched ym Mhrifysgol De Cymru

Mae tîm Rygbi 1af Merched Prifysgol De Cymru yn chwarae yn BUCS ar hyn o bryd.

Mae llawer o chwaraewyr yn chwarae ar lefel uchel i’w clybiau priodol ar y penwythnosau ac mae gan y Brifysgol bartneriaethau gwych gyda Gleision Caerdydd a chlybiau cynghrair cenedlaethol Cymru.

Mae'r Brifysgol yn dyheu am gystadlu ar y lefel uchaf a'r uchelgais yw i'r Brifysgol fod yn cystadlu yn Super League BUCS erbyn 2025. Yn ogystal, bydd rhaglen rygbi'r Brifysgol hefyd yn darparu rhaglen datblygu rygbi a chyfranogiad eang i ddarparu cyfleoedd i’w holl aelodau.


Rhestr wythnosol enghreifftiol o'r hyn i'w ddisgwyl:


📅 Dydd Llun: Hyfforddiant cryfder a chyflyru


📅 Dydd Mawrth: Sesiynau hyfforddi a pharatoi gemau


📅 Dydd Mercher: Diwrnod gêm


📅 Dydd Iau: Adferiad a dadansoddi perfformiad


📅 Dydd Gwener: Diwrnod i ffwrdd (neu hyfforddi annibynnol)


Byddwch yn derbyn hyfforddiant lefel perfformiad proffesiynol trwy gydol eich amser gyda'r rhaglen wedi'i chyfuno â chyfleusterau hyfforddi penodol i chwaraeon. Mae’r staff hyfforddi ym Mhrifysgol De Cymru yn gweithio’n ddiflino i sicrhau eich bod yn cael eich gwerthfawrogi drwy gydol eich amser yn y Brifysgol ac yn cynnwys y canlynol:

 • Hyfforddwyr Perfformiad
 • Hyfforddwyr Cryfder a Chyflyru
 • Gwyddor Chwaraeon a Dadansoddi Fideo
 • Tylino Chwaraeon a Therapi
usw-sport-performance-rugby-women-cym