MAE EIN PARTH FFITRWYDD YN DARPARU YSTOD O DDOSBARTHIADAU FFITRWYDD, CYRSIAU DAN GYFARWYDDYD A CHAMPFEYDD SY'N ADDAS AR GYFER UNRHYW LEFEL O FFITRWYDD.

Wedi’i leoli ar Gampws Trefforest ym Mhontypridd, mae FitZone ar agor drwy gydol y flwyddyn ac yn hygyrch i staff, myfyrwyr ac aelodau’r cyhoedd. Mae FitZone yn cynnig dros 31 o ddosbarthiadau yr wythnos yn ystod y tymor, yn amrywio o yoga poeth a kettlebells i Les Mills.

Mae gan y brif neuadd chwe chwrt badminton, ac mae gan y gampfa dros 50 o beiriannau ymarfer cardiofasgwlaidd ynghyd ag offer hyfforddi pwysau. Mae yna gyrtiau sboncen, stiwdio ar gyfer dawns a chrefft ymladd, ac ystafell gryfder. Gweler ein trosolwg o gyfleusterau am ragor o fanylion.

🕒 Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Gwener: 07:00 - 22:00

Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 09:00 - 17:00
Aelodaeth Chwaraeon PDC a Phrisiau

P’un a ydych yn fyfyriwr presennol, yn aelod o staff neu’n gyhoedd, rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni aelodaeth chwaraeon PDC sy’n rhoi mynediad i chi i’n cyfleusterau chwaraeon am y prisiau gorau.

Mae tair prif haen o aelodaeth ar gael sy'n cwmpasu mynediad cynhwysol ar draws ystod o weithgareddau a chyfleusterau, mynediad diderfyn rheolaidd i'r gampfa neu dalu wrth fynd. Gweler ein categorïau aelodaeth isod am ragor o fanylion.

memberships-and-prices5-cymraeg

Aelodaeth Myfyrwyr

Math o Aelodaeth Pris
Blwyddyn Academaidd (9 mis) £120
Misol £20
Pas Diwrnod £5

Aelodaeth Staff

Math o Aelodaeth Pris
Blwyddyn Academaidd (9 mis) £200
Misol £25
Pas Diwrnod £5

*Dim ond ar gael i staff PDC

Aelodaeth Gyhoeddus

Math o Aelodaeth Pris
Misol £35
Pas Diwrnod £5


Dosbarthiadau Iechyd a Ffitrwydd

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau iechyd a ffitrwydd a gynhelir bob wythnos yn ein Canolfan Chwaraeon ar y campws yn Nhrefforest.

Bydd pob Aelodaeth yn cynnwys mynediad llawn i Ddosbarthiadau Iechyd a Ffitrwydd.

Sut ydw i'n cofrestru?

Gall aelodau archebu ar-lein neu dros y ffôn hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw. Gall y rhai nad ydynt yn aelodau archebu dros y ffôn, hyd at 24 awr ymlaen llaw. Rydym yn argymell archebu dosbarthiadau cyn gynted â phosibl gan fod rhai ohonynt yn boblogaidd iawn.

class-timetables-2-cymraeg

Gweler isod enghraifft o amserlen y dosbarth.

Cysylltwch â'n gwasanaeth i gael yr amserlen ddosbarth fwyaf diweddar.Gan ddefnyddio ein beiciau llonydd uwch-dechnoleg, mae’r dosbarth hwn yn ymarfer dwysedd uchel sydd wedi’i gynllunio i fynd â’ch ffitrwydd cardiofasgwlaidd i’r lefel nesaf!

Pryd: Dydd Llun, 17:00-17:45 a dydd Iau, 12:30-13:15

Mae'r dosbarth hwn yn berffaith os ydych am wella'ch cryfder craidd a'ch cyflyru, anadlu ac ymwybyddiaeth o'ch corff llawn.

Pryd: Dydd Llun, 18:15-19:15 a dydd Mercher 18:00-19:00

Cymysgedd o dempo barbell a gwaith cryfder gyda hyfforddiant dwys. Y cyflwyniad perffaith i hyfforddiant seiliedig ar farbell.

Pryd: Dydd Mawrth, 12:30-13:15

Os ydych chi am wella eich cryfder a'ch ffitrwydd cardiofasgwlaidd, dyma'r dosbarth i chi. Blaenoriaethu'r prif lifftiau cyfansawdd a gorffen gydag ymarfer ffitrwydd swyddogaethol penodol. Mewn fformat grŵp bach.

Pryd: Dydd Mawrth, 17:00-17:45

Chwyth corff llawn dwyster uchel! Yn amrywio rhwng offer a sesiynau pwysau corff.

Pryd: Dydd Mercher, 12:30-13:00

Y cymysgedd perffaith o ddosbarth cryfder, pŵer a chyflyru! Arwain mewn arddull cylched.

Pryd: Dydd Iau, 17:00-17:45

Dosbarth cyflym gyda'r nod o uno'r anadl, y corff a'r meddwl trwy'r asanas neu'r ystumiau a ymarferir. Canolbwyntio ar anadl, symudiadau statig rheoledig ac ymestyn.

Pryd: Dydd Gwener, 12:30-13:15

Ymarfer ffitrwydd ymarferol byr a miniog! Cyfuno cardio gyda'n cit o'r radd flaenaf a symudiadau ffitrwydd swyddogaethol clasurol. Nid oes unrhyw ddosbarth byth yr un peth! Mewn fformat grŵp bach.

Pryd: Dydd Gwener, 16:30-17:00


Cyrsiau Hyfforddiadol

Rydym yn cynnig nifer o gyrsiau hyfforddiadol bob wythnos sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu i ddysgu a datblygu sgiliau newydd. Mae cyrsiau hyfforddiadol yn ffordd wych o gymryd rhan neu roi cynnig ar chwaraeon newydd ac mae ein cyrsiau'n amrywio o Ffitrwydd Polyn i Sboncen - mae rhywbeth at ddant pawb.

Mae pob cwrs sydd ar gael yn rhedeg am bedair wythnos a rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae dosbarthiadau yn agored i bawb ac yn cael eu disgowntio i ddeiliaid Aelodaeth Chwaraeon PDC.

Sut ydw i'n cofrestru?

Rydych chi'n archebu lle trwy ymweld â'r dderbynfa ac mae costau cysylltiedig yn dibynnu ar lefel eich aelodaeth. Rydym yn argymell archebu lle ymlaen llaw gan fod rhai o’r cyrsiau’n llenwi’n gyflym iawn. Sylwer: Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar bob cwrs. Cysylltwch â ni i wirio argaeledd a chadarnhau eich archeb.

course-timetables-cymraeg

Gall y cyrsiau hyfforddiadol sydd ar yr amserlen ac ar gael ar y campws newid ac amrywio bob tymor.


Campfa ffitrwydd â chyfarpar llawn

Fitzone Gym

Neuadd chwaraeon wedi'i hadnewyddu

Sport Hall

Stiwdios dosbarth ymarfer corff

Fitzone Studio

Ystafell hyfforddi cryfder

Strength Room

Ystafell iechyd a ffitrwydd

Health and fitness room

Cwrt sboncen

Squash Court


Oriau agor:

Dydd Llun - Dydd Gwener: 07:00 - 22:00

Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 09:00 - 17:00