AMGYLCHEDD HYFFORDDI ELITAIDD WEDI'I ADEILADU’N BWRPASOL GYDAG UN PWRPAS  – HYFFORDDI A'CH DATBLYGU I'CH POTENSIAL UCHAF.

Mae ein Parc Chwaraeon yn fodern, yn broffesiynol ac mae ganddo rai o'r offer hyfforddi prifysgol gorau yn ne Cymru. Os byddwch yn ymuno â thîm, byddwch yn hyfforddi ym Mharc Chwaraeon PDC - un o'r lleoliadau chwaraeon prifysgol gorau yn y DU. Mae ein cyfleusterau’n cael eu defnyddio’n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, megis tîm pêl-droed cenedlaethol merched Cymru, Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, a charfanau rygbi teithiol Seland Newydd, De Affrica ac Awstralia.

Mae Parc Chwaraeon PDC yn safle 30 erw gwych wedi’i leoli yn Nhrefforest ar Ystâd Ddiwydiannol Trefforest ac mae’n gartref i ystod eang o gyfleusterau chwaraeon gan gynnwys cae pêl-droed 3G safonol FIFA dan do sy’n gartref i System GPS Dan Do Catapult ClearSky, ystafell ddadansoddi nodiannol, ac ystafell cryfder a chyflyru, cae pob tywydd, cae 3G awyr agored a nifer o gaeau glaswellt aml-ddefnydd ymhlith pethau eraill.Cae pêl-droed 3G safonol FIFA dan do

fifa-3g-pitch.jpg


Parth cryfder a chyflyru gyda’r offer pwrpasol

strength-and-conditioning.jpg

Caeau 3G pob tywydd, awyr agored a chaeau glaswellt

pitches.jpg

Neuaddau dan do ar gyfer pêl-rwyd, pêl-fasged, a mwy

hall.jpg

Switiau dadansoddi i werthuso data a fideo

analysis.jpg

Labordai ac offer
arbenigol

research.jpg


Archebion ac Ymholiadau

Mae holl gyfleusterau’r Parc Chwaraeon ar draws ein safle 38 erw trawiadol ar gael i’w llogi i fyfyrwyr, staff a phobl allanol. Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio ein cyfleusterau dan do ac awyr agored fel lleoliad hyfforddi yna gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol. Bydd y pris yn amrywio yn dibynnu ar natur eich archeb, rydym hefyd yn cynnig trefniadau masnachol pwrpasol gyda sefydliadau a chymdeithasau allanol. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion, ein nod yw ymateb i bob ymholiad archebu o fewn 48 awr.

📧 Ymholiadau allanol: [email protected]

Fel arall, gallwch ffonio ein Tîm Gwasanaeth: 

📞  (01443) 482681


Cysylltiadau Allweddol 


Steve Savage, Pennaeth Chwaraeon PDC 
📧 [email protected]Les Gibbs, Rheolwr Tiroedd 
📧 [email protected]Lewys Thomas, Swyddog Chwaraeon 
📧 [email protected]
Cost Llogi

Sylwer: Caiff ein costau eu hadolygu a’u diweddaru’n flynyddol, mae’r costau a restrir isod yn adlewyrchu prisiau myfyrwyr a staff ar gyfer clybiau myfyrwyr PDC neu dimau staff fesul awr ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol: 2023-24.


Cyfleusterau Parc Chwaraeon Cyfradd
Prif Neuadd (Neuadd Gyfan) £21.00 yr awr
Prif Neuadd (Hanner Neuadd) £10.50 yr awr
ATP (Cae Llawn) £31.25 yr awr
ATP (Hanner Cae) £15.63 yr awr
3G (Cae Llawn) £39.00 yr awr
3G (Hanner Cae) £19.50 yr awr
Stadiwm 3G (Cae Llawn) £45.00 -
Stadiwm 3G (Hanner Cae) £22.50 -
Ysgubor (Cae Llawn) £100.00 -
Glaswellt Awyr Agored (Cae Llawn) £50.00 yr awr
Glaswellt Awyr Agored (Hanner Cae) £112.50 Cyfradd Gêm
Darlithfa -
Ystafell Cryfder a Chyflyru £75.00 -


Sport Park

Prifysgol De Cymru, Parc Chwaraeon
Ystad Ddiwydiannol Trefforest
CF37 5UP


Sut i ddod o hyd i ni

Mae Parc Chwaraeon PDC nepell o gampws Trefforest a Glyn-taf ym Mhrifysgol De Cymru.

  • 🚉 Yr orsaf drenau agosaf yw Ystad Trefforest, gyda threnau rheolaidd yn gadael Caerdydd Canolog drwy gydol y dydd ar Reilffyrdd Cymoedd De Cymru.
  • 🚗 Tua'r Gogledd o'r M4: Gadael ar Gyffordd 32 a theithio tua'r gogledd ar yr A470 am tua 4 milltir. Gadewch yr A470 ar gyffordd yr A4054 a chymerwch yr allanfa gyntaf i Stad Ddiwydiannol Trefforest (A4054). Fe welwch arwyddion ar gyfer Parc Chwaraeon PDC ar y chwith, ychydig cyn adeilad ATS.

  • 🚗 Tua'r De o Ferthyr Tudful: Teithiwch i'r de ar yr A470 nes i chi gyrraedd y gyffordd sydd wedi'i nodi ar yr A4054. Cymerwch y bedwaredd allanfa oddi ar y gylchfan i Stad Ddiwydiannol Trefforest (A4054). Fe welwch arwyddion ar gyfer Parc Chwaraeon PDC ar y chwith, ychydig cyn adeilad ATS.Oriau Agor

Mae Parc Chwaraeon PDC yn gweithredu’r oriau agor canlynol yn ystod y tymor. Sylwer: Y tu allan i dymor y brifysgol, gall oriau agor amrywio, cysylltwch â'n Tîm Gwasanaeth os ydych yn ansicr.

  • Dydd Llun - Dydd Gwener: 8:00am - 10:00pm
  • Dydd Sadwrn: Amherthnasol
  • Dydd Sul: Amherthnasol