Chiropractic X-ray

Gwasanaeth Pelydr-X


Mae'r WIOC yn cynnig gwasanaeth Pelydr-X preifat i gleifion, ac i ymarferwyr gofal iechyd allanol sy'n cydymffurfio â IR(ME)R. Mae cost y gwasanaeth hwn yn cynnwys adroddiad gan Radiolegydd Ceiropracteg (DACBR) trwy gwmni o'r enw Professional Radiology Outcomes (PRO). 

Er mwyn gwneud atgyfeiriad, rhaid i'r WIOC dderbyn copi o dystysgrif gofrestru gyfredol ymarferwr gofal iechyd o'u corff llywodraethu perthnasol, a derbyn contract prosesu data, y mae'n rhaid ei ddychwelyd i'r WIOC cyn y gellir derbyn atgyfeiriadau.  I dderbyn copi o'r contract, cysylltwch â Christine Williams ar 01443 483591. 


Ffurflenni Atgyfeirio

Ffurflen Atgyfeirio Pelydr-X - Allanol

Ffurflen Atgyfeirio Pelydr-X - MewnolCostau Pelydr-X

Yn cychwyn o £65 y gyfres ar gyfer cleifion WIOC, gan gynnwys adroddiad.

Yn cychwyn o £85 y gyfres ar gyfer cleifion a atgyfeiriwyd yn allanol, gan gynnwys adroddiad.

Dan ddeddfwriaeth gyfredol, rhaid cadw'r delweddau gwreiddiol fel rhan o gofnodion cleifion, er gallwn ddarparu copi ar CD os oes angen.  


Amserau Pelydr-X

Fel rheol mae dau glinig Pelydr-X yr wythnos fel y nodir isod, fodd bynnag, bydd manylion y rhain yn newid o bryd i'w gilydd:

Dydd Mawrth 9.30am – 12.00pm

Dydd Mercher 9.30am – 12.00pm


Fill out my online form.