MRI scan

Gwasanaeth MRI


Mae Gwasanaeth MRI De Cymru Cobalt Health wedi'i leoli yn Sefydliad Ceiropracteg Cymru, Prifysgol De Cymru, ac yn cynnwys: 

  • Sganiwr MRI symudol mwyaf modern
  • Adroddiadau gan Radiolegydd Ymgynghorol y GIG
  • Astudiaeth gynhwysfawr, gyflawn

Y gallu i gynhyrchu adroddiadau yn sydyn


Cobalt


Costau

£252 – sgan un rhan

£426 – sgan dwy ran

£572 – sgan tair rhan

Cytundebau gyda'r holl brif gwmnïau yswiriantApwyntiadau MRI

Mae gwasanaeth MRI De Cymru Cobalt Health yn gweithredu bob dydd Iau. 

Apwyntiadau trwy atgyfeiriad priodol gan Ymgynghorydd, Meddyg Teulu, Ffisiotherapydd, Ceiropractydd, Osteopath, Ymarfer Sgôp Estynedig neu Ddeintydd yn unig. Rhaid bod gan Therapyddion Tylino Chwaraeon sy'n dymuno atgyfeirio am MRI feddu ar y cymwysterau priodol, cysylltwch â'n Tîm Bwcio am gyfarwyddyd.


Atgyfeiriadau MRI

Porth atgyfeiriadau ar-lein, y ffordd gyflym a hawdd o atgyfeirio cleifion ar unwaith ac yn ddiogel. Hawdd cadw cofnod o gynnydd eich claf. Gweld/cadw/argraffu'r adroddiad ar-lein cyn gynted ag y mae'n barod. I gofrestru, ewch i: Porth Atgyfeirio Cobalt Health


Fel arall, gallwch atgyfeirio trwy'r post: Gwasanaeth MRI De Cymru, Cobalt Health, Thirlestaine Road, Cheltenham, GL53 7AS neu drwy ffacsio:  01242 535919Am apwyntiadau ac ymholiadau:


Ffôn:  0800 1387201 
E-bost:  bookings@cobalthealth.co.uk


Fill out my online form.