Cyngor Clirio Galwch: 03455 76 06 06

CYNGOR CLIRIO GALWCH: 03455 76 06 06

Wedi derbyn eich graddau dros dro? Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin graddau dros dro am gyngor ac arweiniad.

Canlyniadau Dros Dro

Mae'r Cwestiynau Cyffredin isod yn berthnasol i fyfyrwyr o Gymru sy'n astudio yng Nghymru yn unig. Ni fydd myfyrwyr y tu allan i Gymru yn derbyn canlyniadau dros dro ac felly nid yw'r canlynol yn berthnasol i ymgeiswyr o Loegr, Iwerddon na'r Alban.

CYRSIAU SYDD AR GAEL

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydyn ni'n creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo. Dewch o hyd i gwrs clirio gan ddefnyddio'r bar chwilio isod neu gweld pob cwrs.

COFRESTR AM DRAC CYFLYM CLIRIO

Cael blaenoriaeth ar Glirio. Trwy gofrestru, byddwch yn derbyn rhybuddion a chefnogaeth ac yn blaenoriaeth ar gyfer alwad ffôn ar ddiwrnod canlyniadau. Byddwn yn eich galw yn gynnar ar ddiwrnod canlyniadau (Awst 10fed) i drafod eich opsiynau a'ch helpu i gynllunio'ch dyfodol.

SIARADWCH A NI

Ffoniwch ni, siaradwch â ni trwy Live Chat, neu anfonwch e-bost atom a gallwn drafod eich opsiynau a'ch tywys trwy'r broses Glirio. Byddwn yma i helpu i ateb eich cwestiynau cyn, yn ystod ac ar ôl Clirio.

Ni chafodd Shaun y graddau yr oedd eu hangen arno yn wreiddiol, ond daeth o hyd i'w gwrs perffaith trwy Glirio

"Mae clirio yn ffordd wych o godi'ch hun os na chewch chi'r graddau. Nid ydych chi'n cael eich dileu gan brifysgolion. Bydd pawb rydych chi'n siarad â nhw eisiau i chi lwyddo. Rydw i nawr yn astudio Rheoli Adnoddau Dynol yn USW ochr yn ochr â bod yn llysgennad, rôl rydw i'n ei charu".

Clearing-Quote-1-Shaun-WELSH.png
Clearing-Quote-1-Ashleigh-WELSH.png

Cyflwynodd Ashleigh gais munud olaf trwy Glirio ond mae bellach yn ffynnu ar ei chwrs ...

"Roedd fy mhrofiad o wneud cais trwy glirio a dechrau fy ngradd heb ei ail. Dechrau'r brifysgol yw eich amser i ffynnu, ehangu a thyfu. Yn bennaf oll, mwynhewch bob eiliad o'r daith gan y bydd y blynyddoedd yn mynd heibio mor gyflym".


Nid oedd Lucas yn disgwyl cael graddau da ac roedd yn isel ei hyder. Wedi'i synnu gan ei ganlyniadau da, aeth ymlaen i astudio Cerddoriaeth trwy Glirio, ac mae bellach mewn band adnabyddus yn y DU ...

Wnaeth PDC helpu mi i fowldio'r person ydw i heddiw. Roedd Campws Caerdydd yn annuwiol! Roeddwn i'n byw yn fy swigen fy hun, gyda'r rhyddid i fyw fel roeddwn i eisiau.

Clearing-Quote-1-Lucas-WELSH.png