Ysgoloriaethau Cymraeg

Unleash Your Colours_35954.jpg

YSGOLORIAETH CYMRAEG £250

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £250 i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n dymuno astudio o leiaf 5 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

I wneud cais am yr Ysgoloriaeth hon, mae angen i chi gwblhau ffurflen gais a'i dychwelyd erbyn canol mis Hydref 2020. Os oes gennych gwestiwn am yr Ysgoloriaeth, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at cymraeg@decymru.ac.uk.

YSGOLORIAETHAU COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL

£1,000 y flwyddyn (£3,000 dros dair blynedd) yw gwerth Prif Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg, sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 80 credyd y flwyddyn o’r cyrsiau gradd canlynol trwy gyfrwng y Gymraeg:

£500 y flwyddyn (£1,500 dros dair blynedd) yw gwerth Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg Cymraeg, sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio 40 credyd y flwyddyn o’r cyrsiau gradd canlynol trwy gyfrwng y Gymraeg:

Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais am yr ysgoloriaeth hon, bydd angen i chi gysylltu gyda'r Swyddog Cangen i dderbyn ffurflen gais.

Anfonwch e-bost at:  cymraeg@decymru.ac.uk

Y dyddiad cau yw'r 9fed o  Hydref 2020.