Ysgoloriaethau Cymraeg

Unleash Your Colours_35954.jpg

YSGOLORIAETH PDC £1,000

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig 10 ysgoloriaethau gwerth £1,000 i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n dymuno astudio o leiaf 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg ym meysydd drama, tirfesureg, busnes, dysgu cynradd ac heddlua o Fedi 2021.

I wneud cais am yr Ysgoloriaeth hon, mae angen i chi gwblhau ffurflen gais a'i dychwelyd erbyn 1 Mawrth 2021. Cofiwch ddarllen y Telerau ac Amodau a'r Cwestiynau Cyffredin cyn i chi wneud cais.

Os oes gennych gwestiwn am yr Ysgoloriaeth, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at cymraeg@decymru.ac.uk.

YSGOLORIAETH PDC £250

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig 16 ysgoloriaeth gwerth £250 i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n dymuno astudio o leiaf 5 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

I wneud cais am yr Ysgoloriaeth hon, mae angen i chi gwblhau ffurflen gais a'i dychwelyd erbyn 9fed o Hydref 2020. Os oes gennych gwestiwn am yr Ysgoloriaeth, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at cymraeg@decymru.ac.uk.

YSGOLORIAETHAU COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL

£1,000 y flwyddyn (£3,000 dros dair blynedd) yw gwerth Prif Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg, sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 80 credyd y flwyddyn o’r cyrsiau gradd canlynol trwy gyfrwng y Gymraeg:

£500 y flwyddyn (£1,500 dros dair blynedd) yw gwerth Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg Cymraeg.

Yn y flwyddyn academaidd 2020-21, mae'r ysgoloriaeth ar gael i bob myfyrwyr sy’n bwriadu astudio 40 credyd y flwyddyn o’r cyrsiau gradd isod trwy gyfrwng y Gymraeg:

I wneud cais am yr Ysgoloriaeth Cymhelliant, ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Am fwy o wybodaeth am y cyrsiau cymwys ym Mhrifysgol De Cymru anfonwch e-bost at:  cymraeg@decymru.ac.uk