Ysgoloriaethau Cymraeg

Ysgoloriaeth Cymraeg £1000

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig deg ysgoloriaeth gwerth £1,000 i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio o leiaf 40 credyd (hy, traen) o'r cyrsiau cymwys canlynol trwy gyfrwng y Gymraeg o Fedi 2019:

I wneud cais am yr Ysgoloriaeth hon, mae angen i chi gwblhau ffurflen gais a'i dychwelyd erbyn Dydd Gwener, 1 Mawrth 2019. Os oes gennych gwestiwn am yr Ysgoloriaeth, gallwch gysylltu â ni drwy e-bost.

Lawrlwythwch y Ffurflen Gais Ysgoloriaeth a Telerau ac Amodau Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg - 2019-20

Unleash Your Colours_35954.jpg

YSGOLORIAETH CYMRAEG £250

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig 16 ysgoloriaeth gwerth £250 i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n dymuno astudio o leiaf 5 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

I wneud cais am yr Ysgoloriaeth hon, mae angen i chi gwblhau ffurflen gais a'i dychwelyd erbyn Dydd Gwener, 11 Hydref 2019. Os oes gennych gwestiwn am yr Ysgoloriaeth, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at cymraeg@decymru.ac.uk  

Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg £250

YSGOLORIAETHAU COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL

£1,000 y flwyddyn (£3,000 dros dair blynedd) yw gwerth Prif Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg, sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 80 credyd y flwyddyn o’r cyrsiau gradd canlynol trwy gyfrwng y Gymraeg:

£500 y flwyddyn (£1,500 dros dair blynedd) yw gwerth Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg Cymraeg, sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio 40 credyd y flwyddyn o’r cyrsiau gradd canlynol trwy gyfrwng y Gymraeg:

I wneud cais am yr Ysgoloriaeth hon, mae angen i chi gwblhau ffurflen gais a'i dychwelyd erbyn Dydd Gwener, 11 Hydref 2019. Os oes gennych gwestiwn am yr Ysgoloriaeth, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at cymraeg@decymru.ac.uk

Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC