Beth yw'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol?

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Coleg Cymraeg Ambassadors - Carys Jones and Rebecca Williams

Gallwch gadw i fyny gyda datblygiadau'r Coleg Cymraeg ar ei dudalennau Facebook a Twitter. 

 

CANGEN PRIFYSGOL DE CYMRU

Mae gan bob prifysgol yng Nghymru gangen o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r gangen yn cwrdd yn aml yn ystod y flwyddyn i roi cyfle i fyfyrwyr a staff leisio eu barn ar faterion cyfrwng Cymraeg.

Gelli di drefnu apwyntiad i gael sgwrs anffurfiol gyda staff Cangen De Cymru am y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael ar dy gwrs di, trwy e-bostio [email protected] a gelli di ddilyn gweithgareddau a newyddion o Gangen Prifysgol De Cymru ar Twitter, Facebook a Instagram.