Students in Library

Mae’r Brifysgol yn cynnig ysgoloriaeth gwerth £1,000 i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio o leiaf 40 credyd (hy, traean) o gwrs cymwys trwy gyfrwng y Gymraeg. Gwiriwch y rhestr gyrsiau cymwys ac ewch i'n tudalen ysgoloriaethau am fwy o wybodaeth. 

Mae’r Brifysgol hefyd yn rhan o gynllun ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ewch i wefan y Coleg Cymraeg i gael gweld pa gyrsiau sy’n gymwys ac am wybodaeth ymgeisio.

Mae modd i siaradwyr Cymraeg neu’r rhai sy’n dysgu’r iaith fyw gyda siaradwyr Cymraeg eraill yn y Neuaddau Preswyl. Bydd angen ticio’r blwch perthnasol ar eich ffurflen gais am lety.

Anogir myfyrwyr sydd â diddordeb i gyflwyno eu gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg i siarad â’u tiwtor personol neu’r darlithydd i drafod yr opsiynau. Mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig gwasanaeth cefnogaeth astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.


Mae gennym diwtoriad sgiliau arbenigol a mentoriaid iechyd meddwl sydd ar gael i gynnig gwasanaeth Cymraeg i'n myfyrwyr. Ewch i'n tudalennau cymorth i fyfyrwyr am fwy o wybodaeth.

Mae siaradwyr Cymraeg ymhlith darlithwyr rhai meysydd astudio’r Brifysgol. Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: [email protected]

Mae gyda nifer o gyrsiau’r Brifysgol gyfleoedd i fyfyrwyr fynychu cyfnod o brofiad gwaith fel rhan o’i cwrs, a ble mae’n bosib, cewch chi ddatblygu'ch sgiliau iaith Gymraeg o fewn lleoliad gwaith dwyieithog. Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: [email protected]