Mae ymchwil yn dangos bod cyflogwyr yn edrych fwyfwy ar recriwtio pobl sy’n medru cynnig gwasanaeth a sgil pellach o allu gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg yng Nghymru.

Ym Mhrifysgol De Cymru darperir cefnogaeth i fyfyrwyr o bob cefndir ieithyddol a lefel gramadegol. Dyma rai o’r prif resymau dros ystyried a dewis astudio rhan o’ch cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg:

Y gorau o ddau fyd

Student Life

Wrth ddewis gwneud rhai modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg bydd modd i chi gymryd rhan mewn darlithoedd a gwaith ymarferol gyda grwpiau mawr a bach. 

Cewch gyfle i gymdeithasu a gweithio gyda myfyrwyr sy’n dod o bob rhan o’r byd fel rhan o’r prif ddarlithoedd cyfrwng Saesneg ac yna gweithio’n agos gyda chriw llai wrth wneud pethau penodol yn y Gymraeg.

Dod yn arbenigwr dwyieithog

Rhiannon James - nursing student

Yn amlwg rydych chi’n mynd i’r brifysgol er mwyn cael datblygu eich sgiliau gymaint ag sy’n bosib a chael llwyth o brofiadau i roi ar eich CV. O ganlyniad felly, bydd meistroli eich sgiliau mewn dwy iaith yn rhoi’r cyfle i chi gynnig mwy i’r gweithleoedd yn y dyfodol.

Mae’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael ar rai o’n cyrsiau wedi’u hanelu i roi’r cyfle i chi ddatblygu’n arbenigwyr dwyieithog o fewn y meysydd dan sylw.

Addysg gan arbenigwyr y pwnc

George Soave and Duncan Hallis - MA Drama graduates

Wrth astudio gradd drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg rydych chi’n cael eich addysgu gan arbenigwyr eich maes. Yn wir, ar yr ochr Gymraeg, weithiau, byddwch chi’n elwa hyd yn oed yn fwy, gan mai nhw yw prif academyddion ac arbenigwr y pwnc y byddwch chi’n ei astudio.

Ar ben hyn mae nifer fawr o staff Prifysgol De Cymru yn dal i weithio o fewn eu meysydd rhwng darlithio, ac, o ganlyniad, maen nhw’n deall y sector ac yn ymwybodol o’r newidiadau a’r datblygiadau o fewn y maes.