Ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg


Prif Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

£1,000 y flwyddyn (£3,000 dros dair blynedd) yw gwerth Prif Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg, sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 80 credyd y flwyddyn o’r cyrsiau gradd canlynol trwy gyfrwng y Gymraeg:


BA (Anrh) Astudiaethau Cynradd gyda SAC

BA (Anrh) Theatr a Drama

Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

£500 y flwyddyn (£1,500 dros dair blynedd) yw gwerth Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg Cymraeg, sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio 40 credyd y flwyddyn o’r cyrsiau gradd canlynol trwy gyfrwng y Gymraeg:


BA (Anrh) Rheoli Busnes

BA (Anrh) Rheoli Adnoddau Dynol

BA (Anrh) Marchnata

BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau

BSc (Anrh) Gwyddorau’r Heddlu

BSc (Anrh) Rheoli Prosiect Adeiladwaith

BSc (Anrh) Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol

Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £250 i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n dymuno astudio o leiaf 5 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Os hoffech wneud cais am yr Ysgoloriaeth hon, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais a'i dychwelyd erbyn 15 Hydref 2021. Os oes gennych gwestiwn am yr Ysgoloriaeth, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at [email protected]

Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Gymraeg PDC £250