Beth sy'n digwydd?

Dilynwch Prifysgol De Cymru ar Twitter, i gael y newyddion diweddaraf am y Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru.

Eisteddfod yr Urdd 2018

2018 Urdd Eisteddfod

Bydd croeso cynnes yn aros amdanoch ar stondin Prifysgol De Cymru yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed rhwng 28 Mai a 2 Mehefin.

Cystadleuaeth Hun-lun 'Steddfod!

Am gyfle i ennill taleb Amazon £30, dewch i'r stondin, tynnwch hun-lun a rhannwch ar Twitter neu Instagram gyda'r hashnod #HUNLUNPDC

Cewch gopi o'r Telerau ac Amodau yma.

Pob dydd

Cyngor am astudio ym Mhrifysgol De Cymru

Cyfle i wisgo lan a thynnu hun-lun

Dydd Llun 28 Mai

Gweithdy Goleuo'r Llwyfan gyda staff a myfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Dydd Mawrth 29 Mai a Dydd Mercher 30 Mai

Gweithdy Archwilio Sain gyda staff a myfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Dydd Gwener 1 Mehefin a Dydd Sadwrn 2 Mehefin

Clinig Ymgeisio i'r Brifysgol


 

A warm welcome awaits visitors to the University of South Wales stand at the Brecon and Radnorshire Urdd National Eisteddfod from 28 May - 2 June.

Eisteddfod Selfie Competition!

For a chance to win a £30 Amazon voucher, visit the stand, take a selfie and share on Twitter or Instagram with the hashtag #HUNLUNPDC

Terms and conditions available here.

Every day

Advice about studying at the University of South Wales

Dress up and take a selfie

Monday 28 May

Lighting the Stage Workshop with staff and students from the Royal Welsh College of Music & Drama 

Tuesday 29 May and Wednesday 30 May

Exploring Sound Workshop with staff and students from the Royal Welsh College of Music & Drama

Friday 1 June and Saturday 2 June

University Application Clinic