Beth sy'n digwydd?

Dilynwch Prifysgol De Cymru ar Twitter, i gael y newyddion diweddaraf am y Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru.

Digwyddiadau
Wythnos y Glas 2017

Freshers' Week
Events 2017

Coleg Cymraeg Branch logo


Dydd Sul, 17 Medi am 4pm

Rownders a BBQ – Am Ddim

Parc Bute, Caerdydd

 

 

Dydd Llun, 18 Medi am 10.30am

Brecwast am ddim!

Zen Bar, Undeb y Myfyrwyr, Campws Caerdydd

 

Dydd Llun, 18 Medi am 12pm

Croeso Cymraeg - Pizza am ddim

TR G310, Adeilad Glynnedd, Campws Trefforest

 

Dydd Mawrth 19 Medi am 12pm

Croeso Cymraeg – Pizza am ddim

D22, Campws Dinas Casnewydd

 

 

Dydd Iau, 21 Medi am 3.30pm

Osgoi’r Bêl UV / UV Dodgeball gydag Urdd Gobaith Cymru – Am Ddim

Neuadd Chwaraeon, Campws Trefforest

 

Dydd Gwener, 22 Medi am 12.30pm

Rhôl Bacwn am ddim!

AB103, Adeilad Aneurin Bevan, Campws Glyn-taf

 

Dydd Gwener, 22 Medi am 3pm

Trip i’r Parc Trampolin

Go Air Trampoline, Llanishen, Caerdydd

 

 

Os oes gyda chi unrhyw gwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, catrin.evans@decymru.ac.uk

Cofiwch ddilyn y gangen ar trydar - @CangenDeCymru a ‘Uned Gymraeg Prifysgol De Cymru’ ar Facenook.

 

Cewch fwy o fanylion am y gweithgareddau yn llyfryn wythnos croeso (USW Welcome Week) y Brifysgol.

 

Coleg Cymraeg Branch logo


Sunday, 17 September at 4pm

Rownders and BBQ – Free

Bute Park, Caerdydd

 

 

Monday 18 September at 10.30am

Free Breakfast!

Zen Bar, Students Union, Cardiff Campus

 

Monday 18 September at 12pm

Welsh Welcome - Free Pizza

TR G310, Glynneath Building, Treforest Campus

 

Tuesday 19 September at 12pm

Welsh Welcome – Free Pizza

D22, Newport City Campus

 

 

Thursday, 21 September at 3.30pm

UV Dodgeball with Urdd Gobaith Cymru – Free

Sports Hall, Treforest Campus

 

Friday, 22 September at 12.30pm

Free Bacon Roll!

AB103, Aneurin Bevan Building, Glyntaff Campus

 

Friday, 22 September at 3pm

Trip i’r Parc Trampolin

Go Air Trampoline, Llanishen, Cardiff

 

 

If you have any questions, you are welcome to contact the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Officer, catrin.evans@decymru.ac.uk

 

Remember to follow the branch on Twitter - @CangenDeCymru and ‘Uned Gymraeg Prifysgol De Cymru’ on Facebook.

 

There are further details about the events in the ‘USW Welcome Week’ Brochure.