Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Gallwch gadw i fyny gyda datblygiadau'r Coleg Cymraeg ar ei dudalennau Facebook a Twitter

Cangen Prifysgol De Cymru

Mae gan bob prifysgol yng Nghymru gangen o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r gangen yn cwrdd yn aml yn ystod y flwyddyn i roi cyfle i fyfyrwyr a staff leisio eu barn ar faterion cyfrwng Cymraeg.

Gelli di drefnu apwyntiad i gael sgwrs anffurfiol gyda staff Cangen De Cymru am y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael ar dy gwrs di, trwy e-bostio cymraeg@decymru.ac.uk a gelli di ddilyn gweithgareddau a newyddion o Gangen Prifysgol De Cymru ar Twitter

 Tystysgrif Sgiliau Iaith

Coleg Cymraeg Tystysgrif Sgiliau Iaith

Aelodaeth

Gall myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg ddod yn aelodau’r Coleg Cymraeg. Fel aelod o’r Coleg, byddwch chi’n derbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau cyfrwng Cymraeg, cyfleoedd am ysgoloriaethau a llawer mwy.

I ymaelodi, ewch i adran Aelodaeth ar wefan y Coleg.

Ysgoloriaethau

Cynigir dau fath o ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol; Prif Ysgoloriaethau (gwerth £3000 dros dair blynedd) ac Ysgoloriaethau Cymhelliant (gwerth £1500 dros 3 blynedd). Mae rhestr gyrsiau cymwys a ffurflen gais ar gael ar wefan y Coleg.