Cyfleoedd Astudio

Edrychwch ar yr wybodaeth am y cyrsiau isod i wybod mwy am ein darpariaeth arloesol a’r cyfleoedd cyffrous i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog yma ym Mhrifysgol De Cymru.

BA (Anrh) Theatr a Drama – cwrs cyfrwng Cymraeg : mwy o wybodaeth

BA (Anrh) Astudiaethau Cynradd gyda SAC : mwy o wybodaeth

BA (Anrh) Rheoli Busnes – llwybr dwyieithog : mwy o wybodaeth

BA (Anrh) Rheoli Adnoddau Dynol – llwybr dwyieithog : mwy o wybodaeth

BA (Anrh) Marchnata – llwybr dwyieithog : mwy o wybodaeth

BSc (Anrh) Gwyddorau’r Heddlu – llwybr dwyieithog : mwy o wybodaeth

BSc (Anrh) Rheoli Prosiect (Tirfesureg) - llwybr dwyieithog : mwy o wybodaeth

BSc (Anrh) Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol - llwybr dwyieithog: mwy o wybodaeth