Student group on campus

Ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg


Ysgoloriaeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol De Cymru

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig deg ysgoloriaeth gwerth £1,000 i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio o leiaf 40 credyd (hy, traen) o'r cyrsiau cymwys canlynol trwy gyfrwng y Gymraeg o Fedi 2019:

N201 BA (Anrh) Rheoli Busnes

N602 BA (Anrh) Rheoli Adnoddau Dynol

N502 BA (Anrh) Marchnata

N820 BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau

W404 BA (Anrh) Theatr a Drama

F410 BSc (Anrh) Gwyddorau’r Heddlu

K290 BSc (Anrh) Rheoli Prosiect Adeiladwaith

K242 BSc (Anrh) Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol

I wneud cais am yr Ysgoloriaeth hon, mae angen i chi gwblhau ffurflen gais a'i dychwelyd erbyn Dydd Gwener, 1 Mawrth 2019. Os oes gennych gwestiwn am yr Ysgoloriaeth, gallwch gysylltu â ni drwy e-bost.

Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg Prifysgol De Cymru

Telerau ac Amodau Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg Prifysgol De Cymru

Prif Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

£1,000 y flwyddyn (£3,000 dros dair blynedd) yw gwerth Prif Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg, sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 80 credyd y flwyddyn o’r cyrsiau gradd canlynol trwy gyfrwng y Gymraeg:


BA (Anrh) Theatr a Drama


Ysgoloriaeth William Salesbury

£5,000 (dros dair blynedd) yw gwerth Ysgoloriaeth William Salesbury. Mae’r ysgoloriaeth hon ar gael i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio 100% o’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd ymgeiswyr ar gyfer y cwrs cyfrwng Cymraeg canlynol, yn gymwys i wneud cais:


BA (Anrh) Theatr a Drama

Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

£500 y flwyddyn (£1,500 dros dair blynedd) yw gwerth Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg Cymraeg, sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio 40 credyd y flwyddyn o’r cyrsiau gradd canlynol trwy gyfrwng y Gymraeg:


BA (Anrh) Rheoli Busnes

BA (Anrh) Rheoli Adnoddau Dynol

BA (Anrh) Marchnata

BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau

BSc (Anrh) Gwyddorau’r Heddlu

BSc (Anrh) Rheoli Prosiect Adeiladwaith

BSc (Anrh) Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig 16 ysgoloriaeth gwerth £250 i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n dymuno astudio o leiaf 5 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

I wneud cais am yr Ysgoloriaeth hon, mae angen i chi gwblhau ffurflen gais a'i dychwelyd erbyn Dydd Gwener, 12 Hydref 2018. Os oes gennych gwestiwn am yr Ysgoloriaeth, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at catrin.evans@decymru.ac.uk

Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg £250