Cyfleoedd Cymraeg

Mae llawer o gyfleoedd i ti ddefnyddio dy Gymraeg yn y Brifysgol – yn gymdeithasol neu fel rhan o dy gwrs. Manteisia ar y cyfleoedd hyn er mwyn ehangu dy orwelion a datblygu sgiliau dwyieithog a fydd yn cryfhau dy botensial gyrfaol. 

 

Astudio drwy Gyfrwng y Gymraeg

Darperir cyfleoedd academaidd mewn amryw o bynciau o Ddrama i Wyddorau'r Heddlu

Mae’r Brifysgol yn cynnig ysgoloriaeth gwerth £1,000 i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio o leiaf 40 credyd o gwrs cymwys trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’r Brifysgol hefyd yn rhan o gynllun ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.