Pam Astudio'n Ddwyieithog?

Mae ymchwil yn dangos bod cyflogwyr yn edrych fwyfwy ar recriwtio pobl sy’n medru cynnig gwasanaeth a sgil pellach o allu gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg yng Nghymru.


Students in Library

Ym Mhrifysgol De Cymru darperir cefnogaeth i fyfyrwyr o bob cefndir ieithyddol a lefel gramadegol. Dyma rai o’r prif resymau dros ystyried a dewis astudio rhan o’ch cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg:

Y gorau o ddau fyd

Wrth ddewis gwneud rhai modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg bydd modd i chi gymryd rhan mewn darlithoedd a gwaith ymarferol gyda grwpiau mawr a bach. Cewch gyfle i gymdeithasu a gweithio gyda myfyrwyr sy’n dod o bob rhan o’r byd fel rhan o’r prif ddarlithoedd cyfrwng Saesneg ac yna gweithio’n agos gyda chriw llai wrth wneud pethau penodol yn y Gymraeg.

Dod yn arbenigwr dwyieithog

Yn amlwg rydych chi’n mynd i’r brifysgol er mwyn cael datblygu eich sgiliau gymaint ag sy’n bosib a chael llwyth o brofiadau i roi ar eich CV. O ganlyniad felly, bydd meistroli eich sgiliau mewn dwy iaith yn rhoi’r cyfle i chi gynnig mwy i’r gweithleoedd yn y dyfodol.

Mae’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael ar rai o’n cyrsiau wedi’u hanelu i roi’r cyfle i chi ddatblygu’n arbenigwyr dwyieithog o fewn y meysydd dan sylw.


Welsh Drama Class

Gweithdy Theatr a Drama, PDC Caerdydd


Ysgoloriaethau hael

Mae nifer o ysgoloriaethau hael ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis astudio’ ddwyieithog. Gallwch chii dderbyn hyd at £3000 am astudio rhan o’ch cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn y Brifysgol. Manteisiwch ar y cyfle gwych hwn!

Addysg gan arbenigwyr y pwnc

Wrth astudio gradd drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg rydych chi’n cael eich addysgu gan arbenigwyr eich maes. Yn wir, ar yr ochr Gymraeg, weithiau, byddwch chi’n elwa hyd yn oed yn fwy, gan mai nhw yw prif academyddion ac arbenigwr y pwnc y byddwch chi’n ei astudio.

Ar ben hyn mae nifer fawr o staff Prifysgol De Cymru yn dal i weithio o fewn eu meysydd rhwng darlithio, ac, o ganlyniad, maen nhw’n deall y sector, yn ymwybodol o’r newidiadau a’r datblygiadau o fewn y maes ac yn medru rhannu eu gwybodaeth â’u myfyrwyr.