Oes gennych chi ddiddordeb mewn maes astudio neu gwrs nad ydyn ni'n ei gynnig ar hyn o bryd?


Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn datblygu ac yn cynllunio cyrsiau yn barhaus i gynnig cyfleoedd dysgu sy’n adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory. Dyluniwyd ein cyrsiau gan bobl sy'n cynnig swyddi - ac fe'u haddysgir gan bobl sydd â phrofiad gwaith go iawn.

Er ein bod yn parhau i ragweld, addasu a gwella'r cyrsiau a gynigir yn y Brifysgol, rydym am rannu ein portffolio newydd o gyrsiau sy'n datblygu gyda myfyrwyr y dyfodol.

Rydym yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn astudio un o'r meysydd pwnc rhestredig i gofrestru eu diddordeb i dderbyn gwybodaeth gyfoes am y cwrs, ffioedd modiwlau, a dyddiad cychwyn, wrth iddynt ddatblygu a dod ar gael.CYRSIAU IS-RADDEDIG

Ni fu newid yn yr hinsawdd na'r heriau amgylcheddol y mae cymdeithas yn eu hwynebu erioed yn uwch ar yr agenda gwleidyddol. Bydd ein cwrs yn canolbwyntio ar atebion yn y dyfodol i broblemau newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Mae ein rhaglen her dan arweiniad gyda chwricwlwm sydd wedi'i gynllunio o amgylch heriau lleol, cenedlaethol a byd-eang ar gyfer cynaliadwyedd. Byddwch yn dysgu trwy gymryd rhan mewn gwaith prosiect ac aseiniadau gan gynnwys meysydd fel: addasu i newid yn yr hinsawdd, rheoli adnoddau adnewyddadwy, datrysiadau ynni cynaliadwy, lleihau allyriadau carbon, ailddatblygu tir halogedig, cadwraeth a rheoli gwasanaethau ecosystem.

Dyddiad dechrau arfaethedig: Medi 2022 | Cyflwyniad arfaethedig: Llawn amser / Rhan amser

Cofrestrwch eich diddordeb >>

Gweld tudalen y cwrs >>

Gradd arloesol dwy flynedd ar gyfer y rhai sy'n ceisio astudiaeth hyblyg a hygyrch mewn plismona proffesiynol. Dyluniwyd y radd newydd hon i fodloni holl ofynion craidd y Cwricwlwm Heddlu Cenedlaethol ar gyfer gradd cyn-ymuno’r Coleg Plismona mewn Plismona Proffesiynol (yn amodol ar ddilysiad), sy’n llwybr cydnabyddedig i wasanaeth yr heddlu, o fewn dwy flynedd i’w astudio.

Cyflwynir y cwrs trwy brofiad dysgu cyfunol gydag astudiaeth gydamserol ac asyncronig, gan eich galluogi i reoli eich gradd o amgylch eich ymrwymiadau presennol. Bydd y cwrs hefyd yn cael ei ddarparu'n academyddion o'r proffesiwn plismona, gyda chyfoeth o wybodaeth weithredol ac arbenigedd ymchwil.

Dyddiad dechrau arfaethedig: Medi 2022 | Cyflwyno arfaethedig: Dysgu o bell

Cofrestrwch eich diddordeb >>

Gweld tudalen y cwrs >>


CYRSIAU ÔL-RADDEDIG

Bydd y Meistri ar-lein hyn wedi'i anelu at unigolion sy'n dymuno dilyn gyrfa fel seicolegydd proffesiynol neu o fewn ymchwil neu'r byd academaidd. Bydd y cwrs yn darparu mecanwaith i raddedigion o unrhyw ddisgyblaeth i ennill Sail Raddedig ar gyfer Siarter gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain (yn amodol ar gymeradwyaeth a chwblhau cwrs yn llwyddiannus).

Bydd yr MSc yn cael ei gyflwyno'n gyfan gwbl ar-lein a bydd ar gael i ddechrau ar gyfer astudiaeth ran-amser ym mis Medi 2022 (bydd llwybr amser llawn yn cychwyn ym mis Medi 2023). Bydd modiwlau yn ymdrin ag ystod o themâu gan gynnwys ymchwilio seicolegol yn ymarferol, seicoleg gymdeithasol, datblygiad hyd oes ac ymennydd a gwybyddiaeth.

Dyddiad dechrau arfaethedig: Medi 2022 | Cyflwyno arfaethedig: Dysgu o bell

Cofrestrwch eich diddordeb >>

Gweld tudalen y cwrs >>

COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB