Cael blas go iawn ar yr hyn y mae bod yn rhan o'r #TeuluPDC yn ei olygu.

Yn ein dyddiau agored, cewch gyfle perffaith i archwilio ein campws, dysgu am fywyd yn PDC a hefyd archwilio'r ardal leol lle gallech fod yn byw trwy gydol eich gradd gyda ni. Ni allwn aros i gwrdd â chi!

CYFARWYDDIADAU

Sut i dod o hyd i ni

Wedi'i leoli yng nghanol Canol Dinas Caerdydd, mae'n hawdd cyrraedd y campws mewn car ac mae ganddo gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus rhagorol.

CYFEIRIAD Y BRIFYSGOL

Prifysgol De Cymru

86-88 Adam St.

Caerdydd 

CF24 2FN

Ffôn: +443455760101

E-bost: [email protected]


O gyffyrdd 29, 32 neu 33 o'r M4.

Mae maes parcio mawr gyferbyn ag adeilad ATRiuM ar Adam Street, gellir dod o hyd i barcio amgen yn Knox Road.

Mae angen i chi droi i'r chwith oddi ar Fitzalan Place i gyrraedd maes parcio Knox Road os ydych chi'n dod o adeilad ATRiuM.

Y cod post yw CF24 2FN.

Gwasanaethir Caerdydd yn rheolaidd gan National Express gwasanaethau o Erddi Sofia a Megabus o Kingsway. 

Mae yna hefyd wasanaethau uniongyrchol i ac o feysydd awyr Heathrow, Gatwick, Stansted a Bryste. 

Mae Gerddi Soffia 25 munud ar droed o'r ATRiuM tra bod Ffordd y Brenin 15 munud i ffwrdd ar droed.

Mae'r ATRiuM yn daith gerdded 10 munud o Orsaf drenau Caerdydd Canolog a thaith gerdded 5 munud o Orsaf drenau Caerdydd Heol y Frenhines.

Peidiwch â cholli'r cyfle i arbed rhywfaint o arian. Mae GWR yn cynnig prisiau tocynnau cystadleuol a heb unrhyw ffioedd archebu, gallwch deithio’n hyderus.

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 11 milltir o ganol y ddinas ac yn cael ei wasanaethu gan gysylltiadau bysiau a rheilffyrdd rheolaidd. 

Mae Maes awyr Heathrow yn Llundain tua dwy awr a hanner i ffwrdd ac mae yna hefyd maes awyr ym Mryste.


LLEOEDD I AROS YNG NGHAERDYDD

Nid yw un diwrnod yn ddigon

Hotel.png

Beth am wneud y mwyaf o'r brifddinas fywiog a mwynhau aros dros nos?

Os ydych chi'n ymweld â ni am ddiwrnod agored, neu'n dymuno archwilio'r lle y byddwch chi'n ei alw'n gartref yn ystod eich gradd, mae digon o leoedd i aros i wneud y gorau o'ch ymweliad.

Teithio Fforddiadwy

Eistedd yn ôl ac ymlacio

Train.png

Ddim eisiau'r drafferth o yrru i Ganol y Ddinas? Neidiwch ar y trên yn lle.

Manteisiwch ar y cyfle i eistedd yn ôl ac ymlacio ar daith trên GWR. Gyda WiFi am ddim a seddi cyfforddus, dyma'r ffordd berffaith i ymlacio cyn diwrnod o archwilio!


Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, a dydych chi byth yn bell o rywle hollol wahanol.

Archwilio'r mannau gorau

Ein 10 Gorau

Fel prifddinas Cymru, mae gan Gaerdydd orchymyn eithaf tal i'w lenwi ond, diolch byth, mae'n cyflawni.

Er mwyn arbed chwiliad gwyllt Google i chi, rydyn ni wedi llunio rhestr o'r 10 peth gorau i'w gwneud wrth i chi ymweld!

O siopau coffi clyd, y farchnad dan do brysur (lle byddwch chi'n cael cwrdd â'r bobl sy'n gwneud y 'Diff yn unigryw) i Barc hardd y Bute. Croeso i Gaerdydd!Student Life Cardiff 2021_43029.jpg

5 munud i ffwrdd

Student Life Cardiff 2021_43196.jpg

Camwch y tu allan i'r campws i archwilio dinas Caerdydd - ni chewch eich siomi!

10 munud i ffwrdd

Cardiff Bay - getty images.png

Ymwelwch â Bae Caerdydd, ardal sy'n ymroddedig i adloniant a mwynhad - popeth o fwyd a diod i rafftio dŵr gwyn.

40-50 munud i ffwrdd

Brecon Beacons - Getty Images

Ewch i'r gogledd i fyny'r A470 i ddarganfod mannau agored eang a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Cardiff

CYFLE I ADNABOD CAERDYDD

Darganfod y 'Diff

Gyda golygfa ddigwyddiad ffyniannus a thirnodau hanesyddol mae rhywbeth i'w brofi bob amser.

O fannau teithio sy’n hawd i’w gyrraedd, i sinemâu, bwyd stryd, theatr fyw, siopau coffi, chwaraeon byd-eang, cerddoriaeth, gwyliau a chymaint mwy, ni fyddwch byth yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i ffordd i dreulio'ch amser.