Felly, beth sydd gan y brifddinas i'w gynnig mewn gwirionedd? Darllenwch ein 10 dewis gorau.

1) Marchnad Caerdydd

O dan do gwydr gwych fe welwch gyfoeth o gynhyrchion, o botiau a sosbenni i roc a rôl. Mae'n lush, rydyn ni wrth ein boddau!


2) Canolfan Celfyddydau Chapter

Gyda sinema, oriel a pherfformiadau theatr, Chapter yw curiad calon creadigrwydd yng Nghaerdydd.


3) Arcedau Siopa

Yn cuddio yn waliau'r ddinas, o dan do pensaernïaeth Fictoraidd glasurol, archwiliwch y ddrysfa o fwytai a manwerthwyr lleisiol.


4) Stadiwm Principality

Yn sefyll yn falch yng nghanol y ddinas mae'r stadiwm eiconig. Cartref rygbi Cymru, cyngherddau cerdd a theithiau stadiwm, mae wir yn rhywbeth arbennig.


5) Parc Bute

Parc Bute yw calon werdd y ddinas. Wedi'i leoli y tu ôl i'r castell, does dim lle gwell yng Nghaerdydd (pan fydd y tywydd ar eich ochr chi!)


6) Castell Caerdydd

Castell Caerdydd yw calon hanesyddol prif ddinas Cymru. Yn un o 400 o gestyll Cymru, mae nid yn unig wedi goroesi’r canrifoedd ond wedi ei esblygu gyda nhw mewn modd na all llawer o safleoedd eraill ei hawlio.


7) Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cartref i gasgliadau celf, daeareg a hanes natur cenedlaethol yn ogystal ag un o gasgliadau gorau celf Argraffiadol Ewrop. Profwch hyn i gyd gyda mynediad am ddim!


8) Ffwrnes Pizza

Wedi ei leoli ar lawr cyntaf marchnad Caerdydd, Ffwrnes pizza yw'r gorau yn y dref. Maent yn cyfuno gwybodaeth Eidaleg draddodiadol a'r cynnyrch gorau sydd gan Gymru i'w gynnig.


9) Coffi Big Moose

Mae'r siop goffi deuluol hon yn gwerthu coffi epig a bwyd cartref gwych. Y rhan orau yw bod yr elw yn mynd tuag at helpu pobl ddigartref a phobl ddifreintiedig eraill i fynd yn ôl i mewn i waith a chymdeithas.


10) Tiny Rebel

Gan arddel treftadaeth, uchelgais ac annibyniaeth, mae Tiny Rebel Caerdydd yr un mor Gymraeg â'r bechgyn yn y sgrym ar y cae. Disgwyliwch ddetholiad o gwrw indie rhagorol o fyrdd o fragdai crefft, ac amser tidy iawn.