Os ydych chi'n ymweld â ni am ddiwrnod agored, neu'n dymuno archwilio'r lle y byddwch chi'n ei alw'n gartref yn ystod eich gradd, mae digon o leoedd i aros i wneud y gorau o'ch ymweliad.

Mae canol dinas prysur Caerdydd a’i hanes cyfoethog yn aros amdanoch. Gyda llawer o opsiynau gwahanol at ddant pob chwaeth a chyllideb ac fel y brifddinas, nid yw Caerdydd yn brin o lefydd i aros. Beth am wneud y mwyaf o'ch arhosiad mewn gwesty rhad? Neu, am brofiad mwy moethus, dewiswch aros mewn gwesty bwtîc a sba.

I’ch helpu i drefnu eich taith, isod, rydym wedi llunio rhestr o leoedd poblogaidd i aros yng Nghaerdydd.

Peidiwch ag anghofio, mae PDC yn un brifysgol ar draws tri lleoliad. Mae digon i'w archwilio gerllaw, gan gynnwys tref Pontypridd, Y Bannau Brycheiniog syfrdanol, a dinas fywiog Casnewydd.

cardiff hotel map.png

Fel arall, gallwch weld rhestr lawn o leoedd i aros yng Nghaerdydd ar Booking.com

Dyma ein prif ddewisiadau y mis hwn:

Hotel Indigo

Hotel Indigo.png

Credyd Llun: Hotel Indigo

Pam aros? Ystafelloedd bwtîc yng nghanol y ddinas gyda Wi-Fi am ddim i'r holl westeion. Mae gan y gwesty hefyd ganolfan ffitrwydd llawn offer a bwyty stecen Marco Pierre White. 

Mewn partneriaeth â’r gwesty, rydym yn cynnig gostyngiad i bob un o’n hymwelwyr Diwrnod Agored.

Ble mae e? Arcêd Dominions Heol y Frenhines, Caerdydd, CF10 2AR.

Pellter o'r campws: 0.6 milltir i Gampws Caerdydd.

Faint? Pris arferol o £51-£108 y noson.

Dolen Gostyngiad.

Park Inn gan Radisson

Park Inn.png

Credyd Llun: Park Inn By Radisson

Pam aros? Dim ond taith gerdded fer o Gampws Caerdydd a Chanolfan Siopa Dewi Sant, mae Park Inn yn opsiwn cyfleus a chyfforddus ar gyfer aros dros nos. Beth am drin eich hun a mwynhau te prynhawn yn y gwesty am £13?

Ble mae e? Stryd Mary Ann, Caerdydd, CF10 2JH.

Pellter o'r campws: 0.2 milltir i Gampws Caerdydd.

Faint? Pris arferol o £74 y noson.

Gwefan.

Premier Inn Caerdydd

Premier Inn Cardiff.png

Credyd Llun: Premier Inn

Pam aros? Dim ond 5 munud ar droed i Gampws Caerdydd, mae’r Premier Inn yn cynnig ystafelloedd eang, brecwast da a golygfeydd ysgubol o’r ddinas o ystafelloedd y llawr uchaf.

Ble mae e? Ty Helmont, 10 Ffordd Churchill, Caerdydd, CF10 2HE

Pellter o'r campws: 0.3 milltir i Gampws Caerdydd.

Faint? Pris arferol o £72 y noson.

Gwefan.

Mercure Caerdydd

Mercure.png

Credyd Llun: Mercure Hotels

Pam aros? Llai na 10 munud ar droed i Gampws Caerdydd, mae Holland House yn cynnig arhosiad 4-seren i westeion yng nghanol y brifddinas. Ar ôl diwrnod o archwilio'r campws a'r ddinas, dychwelwch i'r gwesty i ymlacio yng nghyfleusterau hamdden ar y safle.

Ble mae e? 24-26 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0DD.

Pellter o'r campws: 0.4 milltir i Gampws Caerdydd.

Faint? Pris arferol o £89 y noson.

Gwefan.

Jury's Inn

Jurys Inn.png

Credyd Llun Jury's Inn

Pam aros? Profwch foethusrwydd go iawn yn Jury's Inn! Wedi’i leoli mewn Adeilad Fictoraidd yng nghanol y ddinas, mae Jury’s Inn yn cynnig 142 o ystafelloedd, y rhan fwyaf ohonynt â mynediad i’r anabl. Mae'r gwesty hefyd yn gartref i far a bwyty chwaethus.

Ble mae e? 1 Parc Pl, Caerdydd CF10 3UD.

Pellter o'r campws: 0.5 milltir i Gampws Caerdydd.

Faint? Pris arferol o £105 y noson.

Gwefan.

Y Coal Exchange

The Coal Exchange.png

Credyd Llun The Coal Exchange

Pam aros? Gyda detholiad o ystafelloedd moethus, mae'r Coal Exchange yn westy o'r 19eg ganrif ac yn lle perffaith i fwynhau tra'n ymweld â Chaerdydd. Mwynhewch bopeth sydd gan Fae Caerdydd i’w gynnig gydag atyniadau cyfagos fel y Senedd a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Ble mae e? Sgwâr Mount Stuart, CF10 5FQ.

Pellter o'r campws: 1.7 milltir i Gampws Caerdydd

Faint? Pris arferol o £89 y noson.

Gwefan.


Ein lleoliadau eraill

Glyntaff  girls

Gyda phum campws ar draws tri lleoliad, gallwch brofi'r amrywiaeth sydd gan Dde Cymru i'w gynnig.

10 peth i'w wneud

cardiff student.png

Er mwyn arbed chwiliad Google gwyllt i chi, rydyn ni wedi llunio rhestr o'r 10 peth gorau i'w gwneud tra byddwch chi'n ymweld â ni yng Nghaerdydd.

Cyrraedd Caerdydd

Cardiff Campus

Edrychwch ar ein tudalennau Cyrraedd Yma sy'n cynnwys gwybodaeth am ble gallwch chi ddod o hyd i ni a beth allwch chi ei wneud pan fyddwch chi'n ymweld.

Archwilio'r Brifddinas

Cardiff

Mae Caerdydd yn ddinas sydd â rhywbeth at ddant pawb. Byw bywyd yn uchel neu gymryd ar eich cyflymder eich hun, mae gan Gaerdydd y cyfan i'w gynnig.