Os ydych chi'n ymweld â ni am ddiwrnod agored, neu'n dymuno archwilio'r lle y byddwch chi'n ei alw'n gartref yn ystod eich gradd, mae digon o leoedd i aros i wneud y gorau o'ch ymweliad.

Gyda llawer o opsiynau gwahanol at ddant pob chwaeth a chyllideb ac fel y 3edd ddinas fwyaf yng Nghymru, nid yw Casnewydd yn brin o leoedd i aros. Beth am wneud y mwyaf o'ch arhosiad mewn gwesty rhad? Neu, am brofiad mwy moethus, dewiswch aros mewn gwesty bwtîc a sba.

I’ch helpu i drefnu eich taith, isod, rydym wedi llunio rhestr o leoedd poblogaidd i aros yn ninas fywiog Casnewydd.

Peidiwch ag anghofio, mae PDC yn un brifysgol ar draws tri lleoliad. Mae digon i'w archwilio gerllaw, gan gynnwys prifddinas Cymru, Caerdydd, canol dref Pontypridd, a'r Bannau Brycheiniog syfrdanol.

newport map.png

Fel arall, gallwch weld rhestr lawn o leoedd i aros yng Nghasnewydd ar Booking.com

Ein prif ddewisiadau y mis hwn:

Silurian Hotel

Silurian.png

Credyd Llun: Silurian Hotel

Pam aros? Wedi'i leoli yng nghanol Dinas Casnewydd, mae Gwesty'r Silurian wedi'i adnewyddu o'r newydd ac mae o fewn pellter cerdded i'r campws.

Ble mae e? 55 Stryd Fawr, Casnewydd NP20 4AB.

Pellter o'r campws: 0.6 milltir o Gampws Dinas Casnewydd.

Faint? Pris arferol o £75 y noson.

Gwefan.

The Handpost Hotel

Handpost hotel.png

Credyd Llun: The Handpost Hotel

Pam aros? Wedi'i leoli ychydig y tu allan i ganol y ddinas, mae Gwesty'r Handpost yn cynnig popeth sydd ei angen arnoch i aros, gyda 2 far, bwyty a thaith fer o'r campws.

Ble mae e? Ffordd Rhisga, Casnewydd NP20 4HX.

Pellter o'r campws: 1.5 milltir o Gampws Dinas Casnewydd.

Faint? Prisiau ar gael ar gais.

Gwefan.

Travelodge Casnewydd

TL Newport.png

Credyd Llun: Travelodge

Pam aros? Mae’r gwesty hwn mewn lleoliad cyfleus, ychydig funudau i ffwrdd o ganol y dref ac atyniadau diwylliannol anhygoel gan gynnwys eglwys gadeiriol Casnewydd a’r castell hynafol.

Ble mae e? 66 Stryd y Bont, Casnewydd, Gwent, NP20 4AP.

Pellter o'r campws: 1.6 milltir o Gampws Dinas Casnewydd.

Faint? Pris arferol o £52 y noson.

Website.

Celtic Manor

Celtic Manor.png

Credyd Llun: Celtic Manor Resort

Pam aros? Mae'r Celtic Manor yn cynnig profiad moethus i westeion, wedi'i amgylchynu gan 2,000 erw o barcdir panoramig. Mae gan y Celtic Manor hefyd nifer o fwytai, clwb iechyd, sba a chwrs golff.

Ble mae e? Coed Coldra, Dyffryn Wysg, Heol Cas-gwent, Casnewydd NP18 1HQ.

Pellter o'r campws: 3.4 milltir o Gampws Dinas Casnewydd.

Faint? Pris arferol o £150 y noson.

Gwefan.

The Priory Hotel

The Priory.png

Credyd Llun: The Priory

Pam aros? Wedi'i leoli yng nghanol Caerllion, mae'r Priory yn cynnig 27 o ystafelloedd gwely cyfoes yn swatio y tu mewn i fynachlog Sistersaidd o'r 12fed ganrif.

Ble mae e? Stryd Fawr, Caerllion, NP18 1AG.

Pellter o'r campws: 4.8 milltir o Gampws Dinas Casnewydd.

Faint? Pris arferol o £115 y noson.

Gwefan.

Tŷ Hotel

ty magor.png

Credyd Llun: Tŷ Hotels

Pam aros? Wedi’i leoli ychydig oddi ar yr M4, mae Tŷ Magwyr yn daith fer o lawer o fwytai a thafarndai gwledig. Mae'r gwesty hefyd yn gartref i siop fyrbrydau 24 awr.

Ble mae e? 1 Parc Busnes Cymru yr M4 C23A, Casnewydd NP26 3RA.

Pellter o'r campws: 7.9 milltir o Gampws Dinas Casnewydd.

Faint? Pris arferol o £56 y noson.

Gwefan.


WEDI YSTYRIED CAERDYDD?

Student Life Cardiff 2021_43206.jpg

Dim ond taith fer yw Caerdydd o’n campws yng Nghasnewydd. Os hoffech chi aros yn y ddinas, dyma ein dewisiadau gorau y mis hwn.

10 peth i'w wneud

Friars Walk Newport.png

Er mwyn arbed chwiliad Google gwyllt i chi, rydym wedi llunio rhestr o'r 10 peth gorau i'w gwneud tra byddwch yn ymweld â ni yng Nghasnewydd.

Cyrraedd Casnewydd

PT MBA - Newport Campus.jpg

Edrychwch ar ein tudalennau Cyrraedd Yma sy'n cynnwys gwybodaeth am ble gallwch chi ddod o hyd i ni a beth allwch chi ei wneud pan fyddwch chi'n ymweld.

Archwilio Casnewydd

Newport Students

O faddonau Rhufeinig hanesyddol ac amgueddfeydd i archwilio'r gwlyptiroedd, mae rhywbeth at ddant pawb yn y ddinas hon sydd ar gynnydd.