Cael blas go iawn ar yr hyn y mae bod yn rhan o'r #TeuluPDC yn ei olygu.

Yn ein dyddiau agored, cewch gyfle perffaith i archwilio ein campws, dysgu am fywyd yn PDC a hefyd archwilio'r ardal leol lle gallech fod yn byw trwy gydol eich gradd gyda ni. Ni allwn aros i gwrdd â chi!

Course image: Postgraduate Diploma Medical Sciences, Glyntaff Campus

CYFARWYDDIADAU

Sut i ddod o hyd i ni

Mae ein campws Glyntaff yng nghanol Cymoedd De Cymru. Mae'n hawdd ei gyrraedd mewn car ac mae ganddo gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus rhagorol.

CYFEIRIAD Y BRIFYSGOL

Prifysgol De Cymru, Campws Glyntaff 
Cemetery Rd,
Pontypridd,
CF37 4BD

Ffôn: 03455 76 77 78
Ebost: [email protected]

O'r M4, ewch allan yn J32 ac ymunwch â'r A470 i'r gogledd tuag at Merthyr Tudful a Phontypridd. Ar ôl tua 6 milltir, fe welwch arwyddion ar gyfer yr A473 (Llantrisant) a Phrifysgol Cymru. Cymerwch yr ail allanfa oddi ar y gylchfan ac wrth y goleuadau traffig, trowch i'r dde i Ffordd y Fynwent. Mae'r Porthdy a'r Prif Dderbynfa ar eich ochr dde cyn y gylchfan fach.

Y cod post yw CF37 4BD.

Mae trenau i orsaf Treforest yn rhedeg yn rheolaidd o orsafoedd Caerdydd Canolog a Chaerdydd, Heol y Frenhines, gydag amseroedd teithio nodweddiadol o 20 munud. Mae campws Glyntaff yn daith gerdded deg munud o orsaf Treforest.

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 11 milltir o'r campws ac yn cael ei wasanaethu gan gysylltiadau bws a rheilffordd rheolaidd.

Mae maes awyr Heathrow yn Llundain tua dwy awr a hanner mewn car ac mae maes awyr ym Mryste hefyd.


LLEOEDD I AROS YM MHONTYPRIDD

Nid yw un diwrnod yn ddigon

Hotel.png

Beth am wneud y mwyaf o'ch taith a mwynhau aros dros nos?

Os ydych chi'n ymweld â ni am ddiwrnod agored, neu'n dymuno archwilio'r lle y byddwch chi'n ei alw'n gartref yn ystod eich gradd, mae digon o leoedd i aros i wneud y gorau o'ch ymweliad.

Teithio Fforddiadwy

Eistedd yn ôl ac ymlacio

Train.png

Ddim eisiau'r drafferth o yrru? Neidiwch ar y trên yn lle.

Manteisiwch ar y cyfle i eistedd yn ôl ac ymlacio ar daith trên GWR. Gyda WiFi am ddim a seddi cyfforddus, dyma'r ffordd berffaith i ymlacio cyn diwrnod o archwilio!


Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, a dydych chi byth yn bell o rywle hollol wahanol.

Archwilio'r mannau gorau

Ein 10 Gorau

Mae Cymoedd De Cymru yn llawn hanes cyfoethog a rhyfeddod naturiol.

Er mwyn arbed chwiliad gwyllt Google i chi, rydyn ni wedi llunio rhestr o'r 10 peth gorau i'w gwneud wrth i chi ymweld.

Efallai eich bod chi'n meddwl bod y cymoedd yng nghanol nunlle, ond yn rhyfeddol, fe welwch bopeth y gallai fod ei angen neu ei eisiau arnoch chi erioed. O fwynhau ychydig o rygbi gyda'r bobl leol i edrych yn ystod y dydd mewn siopau coffi quaint, mae yna ddigon o bethau i feddiannu'ch amser.

Castell Coch - Getty Images.jpg

10 munud i ffwrdd

Students at coffee shop_38356.jpg

Prynwch goffi a rhywbeth i'w fwyta yn un o'r nifer o gaffis neu dafarndai o amgylch y campws

20 munud i ffwrdd

Student Life Cardiff 2021_43206.jpg

Ewch i Gaerdydd i archwilio prifddinas Cymru - ni chewch eich siomi!

30 minutes away

Brecon Beacons - Getty Images

Dianc i fannau rhyfeddol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

pontypridd - getty images.png

Dod i adnabod Ponty

Teimlo'n cartrefol yn y Cymoedd

O Bontypridd, gallwch chi fwynhau popeth sydd gan Dde Cymru i'w gynnig.

O safleoedd hanesyddol a mannau teithio teithio o fewn cyrraedd hawdd, i fariau, marchnadoedd, sinemâu, siopau coffi, chwaraeon byd-eang, gigs a chymaint mwy, ni fyddwch byth yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i ffordd i dreulio'ch amser.