Cyrraedd Campws Glyntaff

Cael blas go iawn ar yr hyn y mae bod yn rhan o'r #TeuluPDC yn ei olygu.

Yn ein dyddiau agored, cewch gyfle perffaith i archwilio ein campws, dysgu am fywyd yn PDC a hefyd archwilio'r ardal leol lle gallech fod yn byw trwy gydol eich gradd gyda ni. Ni allwn aros i gwrdd â chi!

Course image: Postgraduate Diploma Medical Sciences, Glyntaff Campus
find us welsh.png

CYFARWYDDIADAU

Mae ein campws Treforest yng nghanol Cymoedd De Cymru. Mae'n hawdd ei gyrraedd mewn car ac mae ganddo gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus rhagorol.

CYFEIRIAD Y BRIFYSGOL

Prifysgol De Cymru, Campws Glyntaff 
Cemetery Rd,
Pontypridd,
CF37 4BD

Ffôn: 03455 76 77 78
Ebost: [email protected]

O'r M4, ewch allan yn J32 ac ymunwch â'r A470 i'r gogledd tuag at Merthyr Tudful a Phontypridd. Ar ôl tua 6 milltir, fe welwch arwyddion ar gyfer yr A473 (Llantrisant) a Phrifysgol Cymru. Cymerwch yr ail allanfa oddi ar y gylchfan ac wrth y goleuadau traffig, trowch i'r dde i Ffordd y Fynwent. Mae'r Porthdy a'r Prif Dderbynfa ar eich ochr dde cyn y gylchfan fach.

Y cod post yw CF37 4BD.

Mae trenau i orsaf Treforest yn rhedeg yn rheolaidd o orsafoedd Caerdydd Canolog a Chaerdydd, Heol y Frenhines, gydag amseroedd teithio nodweddiadol o 20 munud. Mae campws Glyntaff yn daith gerdded deg munud o orsaf Treforest.

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 11 milltir o'r campws ac yn cael ei wasanaethu gan gysylltiadau bws a rheilffordd rheolaidd.

Mae maes awyr Heathrow yn Llundain tua dwy awr a hanner mewn car ac mae maes awyr ym Mryste hefyd.


hotel discount welsh.png

LLEOEDD I AROS YM MHONTYPRIDD

Hotel.png

Beth am wneud y mwyaf o'ch taith a mwynhau aros dros nos?

Os ydych chi'n ymweld â ni am ddiwrnod agored, neu'n dymuno archwilio'r lle y byddwch chi'n ei alw'n gartref yn ystod eich gradd, mae digon o leoedd i aros i wneud y gorau o'ch ymweliad.

train discount welsh.png

DISGOWNT TRÊN

Train.png

Ddim eisiau'r drafferth o yrru? Sicrhewch ostyngiad trên arnom

Manteisiwch ar y cyfle i eistedd yn ôl ac ymlacio ar daith trên GWR. Gyda WiFi am ddim a seddi cyfforddus, dyma'r ffordd berffaith i ymlacio cyn diwrnod o archwilio!


Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, a dydych chi byth yn bell o rywle hollol wahanol.

top 10 welsh.png

EIN 10 GORAU

Mae Cymoedd De Cymru yn llawn hanes cyfoethog a rhyfeddod naturiol.

Er mwyn arbed chwiliad gwyllt Google i chi, rydyn ni wedi llunio rhestr o'r 10 peth gorau i'w gwneud wrth i chi ymweld.


Efallai eich bod chi'n meddwl bod y cymoedd yng nghanol nunlle, ond yn rhyfeddol, fe welwch bopeth y gallai fod ei angen neu ei eisiau arnoch chi erioed. O fwynhau ychydig o rygbi gyda'r bobl leol i edrych yn ystod y dydd mewn siopau coffi quaint, mae yna ddigon o bethau i feddiannu'ch amser.


Castell Coch - Getty Images.jpg

10 munud i ffwrdd

Students at coffee shop_38356.jpg

Prynwch goffi a rhywbeth i'w fwyta yn un o'r nifer o gaffis neu dafarndai o amgylch y campws

20 munud i ffwrdd

Student Life Cardiff 2021_43206.jpg

Ewch i Gaerdydd i archwilio prifddinas Cymru - ni chewch eich siomi!

30 minutes away

Brecon Beacons - Getty Images

Dianc i fannau rhyfeddol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

pontypridd - getty images.png
feel at home in the valleys.png

Dod i adnabod Ponty

O Bontypridd, gallwch chi fwynhau popeth sydd gan Dde Cymru i'w gynnig.

O safleoedd hanesyddol a mannau teithio teithio o fewn cyrraedd hawdd, i fariau, marchnadoedd, sinemâu, siopau coffi, chwaraeon byd-eang, gigs a chymaint mwy, ni fyddwch byth yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i ffordd i dreulio'ch amser.