Cyrraedd Campws Trefforest

Cael blas go iawn ar yr hyn y mae bod yn rhan o'r #TeuluPDC yn ei olygu.

Yn ein dyddiau agored, cewch gyfle perffaith i archwilio ein campws, dysgu am fywyd yn PDC a hefyd archwilio'r ardal leol lle gallech fod yn byw trwy gydol eich gradd gyda ni. Ni allwn aros i gwrdd â chi!

Treforest Campus - Image of Aircraft Maintenance Centre
find us welsh.png

CYFARWYDDIADAU

Mae ein campws Treforest yng nghanol Cymoedd De Cymru. Mae'n hawdd ei gyrraedd mewn car ac mae ganddo gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus rhagorol.

CYFEIRIAD Y BRIFYSGOL

Prifysgol De Cymru
Llantwit Rd
Pontypridd 
CF37 1DL
Rhif Ffôn: +443455760101
Ebost: [email protected]

O'r M4, gadwech o J32 ac ymunwch â'r A470 i'r gogledd tuag at Merthyr Tudful a Phontypridd. Ar ôl tua 6 milltir, fe welwch arwyddion ar gyfer yr A473 (Llantrisant) a Phrifysgol Cymru. Dilynwch yr allanfa gyntaf oddi ar y gylchfan, ar draws y bont. Trowch i'r chwith, yna arhoswch i'r chwith, gan ddilyn yr arwyddion i fyny'r bryn i'r Brifysgol.

Os ydych chi'n agosáu at y Brifysgol i'r de o'r A470, dilynwch yr A470 i Pontypridd a chymryd allanfa'r A4223 tuag at Bontypridd. 

Wrth y gylchfan cymerwch y 3edd allanfa i ramp yr A470 / A4058 ac arhoswch yn y lôn dde gan gymryd y 3ydd allanfa (A4058) ar y gylchfan nesaf cyn troi i'r chwith i'r Broadway / A473. Arhoswch ar yr A473 yn dilyn arwyddion hyd at y Brifysgol

Mae maes parcio'r ymwelwyr gyferbyn â'r prif gampws. Os ydych chi'n agosáu at y Brifysgol o'r A470 trowch i'r chwith wrth y gylchfan fach ar y prif gampws. Y cod post yw CF37 1DL.

Mae trenau i orsaf Treforest yn rhedeg yn rheolaidd o orsafoedd Caerdydd Canolog a Chaerdydd, Heol y Frenhines, gydag amseroedd teithio nodweddiadol o 20 munud. Mae campws Glyntaff yn daith gerdded deg munud o orsaf Treforest.

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 11 milltir o'r campws ac yn cael ei wasanaethu gan gysylltiadau bws a rheilffordd rheolaidd.

Mae maes awyr Heathrow yn Llundain tua dwy awr a hanner mewn car ac mae maes awyr ym Mryste hefyd.


hotel discount welsh.png

LLEOEDD I AROS YM MHONTYPRIDD

Hotel.png

Beth am wneud y mwyaf o'ch taith a mwynhau aros dros nos?

Os ydych chi'n ymweld â ni am ddiwrnod agored, neu'n dymuno archwilio'r lle y byddwch chi'n ei alw'n gartref yn ystod eich gradd, mae digon o leoedd i aros i wneud y gorau o'ch ymweliad.

train discount welsh.png

DISGOWNT TRÊN

Train.png

Ddim eisiau'r drafferth o yrru? Sicrhewch ostyngiad trên arnom

Manteisiwch ar y cyfle i eistedd yn ôl ac ymlacio ar daith trên GWR. Gyda WiFi am ddim a seddi cyfforddus, dyma'r ffordd berffaith i ymlacio cyn diwrnod o archwilio!


Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, a dydych chi byth yn bell o rywle hollol wahanol.

top 10 welsh.png

EIN 10 GORAU

Mae Cymoedd De Cymru yn llawn hanes cyfoethog a rhyfeddod naturiol.

Er mwyn arbed chwiliad gwyllt Google i chi, rydyn ni wedi llunio rhestr o'r 10 peth gorau i'w gwneud wrth i chi ymweld.


Efallai eich bod chi'n meddwl bod y cymoedd yng nghanol nunlle, ond yn rhyfeddol, fe welwch bopeth y gallai fod ei angen neu ei eisiau arnoch chi erioed. O fwynhau ychydig o rygbi gyda'r bobl leol i edrych yn ystod y dydd mewn siopau coffi quaint, mae yna ddigon o bethau i feddiannu'ch amser.

Castell Coch - Getty Images.jpg

10 munud i ffwrdd

Students at coffee shop_38356.jpg

Prynwch goffi a rhywbeth i'w fwyta yn un o'r nifer o gaffis neu dafarndai o amgylch y campws

20 munud i ffwrdd

Student Life Cardiff 2021_43206.jpg

Ewch i Gaerdydd i archwilio prifddinas Cymru - ni chewch eich siomi!

30 munud i ffwrdd

Brecon Beacons - Getty Images

Dianc i fannau rhyfeddol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

pontypridd - getty images.png
feel at home in the valleys.png

Dod i adnabod Ponty

O Bontypridd, gallwch chi fwynhau popeth sydd gan Dde Cymru i'w gynnig.

O safleoedd hanesyddol a mannau teithio teithio o fewn cyrraedd hawdd, i fariau, marchnadoedd, sinemâu, siopau coffi, chwaraeon byd-eang, gigs a chymaint mwy, ni fyddwch byth yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i ffordd i dreulio'ch amser.