Felly, beth sydd gan dref farchnad y cymoedd i'w gynnig? Darllenwch ein 10 dewis gorau.

1) MARCHNAD DAN DO PONTYRPIDD

Diolch i ddatblygiadau diweddar, mae marchnad enwog Ponty yn araf bach yn adennill ei bywiogrwydd. Gyda bwyty Tsieineaidd arobryn a stondin eiconig picau ar y maen, does dim ffordd well i gofleidio'r dref.


2) AMGUEDDFA PONTYPRIDD

Gyda chasgliad o dros 16,000 o wrthrychau, trochwch eich hun yn hanes sut y cafodd cymuned dawel yn y Cymoedd ei thrawsnewid yn dref ddiwydiannol lewyrchus yng nghanol maes glo De Cymru.


3) PARC COFFA YNYSANGHARAD

Yn gartref i Lido Cenedlaethol Cymru, cerflun enwog Evan James a James James a'r ardal chwarae a thema ddiwydiannol, mae'r parc eiconig yng nghanol y dref. Mae'n lle perffaith ar gyfer picnic, mae'n cynnal rhediadau parc wythnosol ac mae cŵn bob amser yn chwarae yn y caeau.


4) LIDO PONTY(LIDO CENEDLAETHOL CYMRU)

Gyda 3 phwll nofio wedi'i gynhesu a chyfleusterau gwych, mae Lido Ponty yn ddiwrnod allan perffaith ar gyfer nofwyr cymdeithasol neu nofio ymroddedig. Cadwch lygad am y trofeydd a'r ciwbiclau gwreiddiol, Canolfan Ymwelwyr o'r radd flaenaf neu mwynhewch rhywbeth i'w fwyta yn y caffi sydd newydd ei adeiladu.


5) Taith Cerdded Tom Jones

Ewch am dro trwy Trefforest i weld lle cychwynnodd y cyfan. Ewch i Laura Street i weld lle cafodd y canwr chwedlonol ei fagu a darganfod ei ddawn!


6) Comin Pontypridd

Ar wahân i daith gerdded olygfaol, yma fe welwch y Rockingstones hanesyddol sydd wedi cael eu defnyddio ar gyfer crynoadau cyhoeddus a seremonïau barddol lleol er 1814. Mae'r tai crwn eiconig i'w gweld hefyd!


7) Byd Groggs

Mae'n rhaid ymweld â'r Siop Groggs, frics coch enwog. Busnes teuluol unigryw, sy'n enwog am ffigurynnau wedi'u cerflunio â llaw o serenau rygbi a sgrin a llond llaw o chofroddion Cymreig eraill!


8) PARC TREFTADAETH CWM RHONDDA

Wedi ei sefydlu ar hen safle Glofa Lewis Merthyr, bydd y Daith yr Aur Du yn adrodd hanes bywyd o dan y ddaear. Gallwch hefyd fynd ar daith rithwir sydd â rhai pethau annisgwyl i’ch syfrdanu.


9) Y Prince's

Nid ydych wedi bod i Ponty heb ymweld â chaffi eiconig y Prince’s sydd wedi sefyll yma ers dros 70 mlynedd! Eu sleisys cwstard yw'r gorau yn y dref ac mae'r ystafell de hiraethus yn lle perffaith i fwynhau tafell o bastai cig eidion corned clasurol neu fynyn Chelsea!


10) Y BUNCH OF GRAPES

Yn dyddio'n ôl i'r 19eg ganrif, mae'r dafarn a'r bwyty hwn yn enwog am ei seigiau dan ddylanwad Cymru a gafwyd yn dymhorol ac yn lleol gan gynhyrchwyr o Gymru a'u dewis o gwrw o fragdai annibynnol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dod yn gastropub arobryn ac mae'n fan poeth i bobl leol a theithwyr fel ei gilydd.