Os ydych chi'n ymweld â ni am ddiwrnod agored, neu'n dymuno archwilio'r lle y byddwch chi'n ei alw'n gartref yn ystod eich gradd, mae digon o leoedd i aros i wneud y gorau o'ch ymweliad.

Mae ein campysau yn Nhrefforest a Glyntaff wedi’u lleoli ym Mhontypridd, yng nghanol Cymoedd De Cymru, gyda golygfeydd hardd a thirwedd bryniog. Yma fe welwch gymysgedd o westai rhad, bythynnod, a cyrchfannau moethus i gyd yn agos at ein campws.

Er mwyn eich helpu i drefnu eich taith, isod, rydym wedi creu rhestr o lefydd poblogaidd i aros ym Mhontypridd.

Peidiwch ag anghofio, mae PDC yn un brifysgol ar draws tri lleoliad. Mae digon i’w archwilio gerllaw, gan gynnwys prifddinas Cymru, Caerdydd, y Bannau Brycheiniog syfrdanol, a dinas fywiog Casnewydd.

ponty.jpg

Fel arall, gallwch weld rhestr lawn o leoedd i aros ym Mhontypridd ar booking.com

LLEOEDD I AROS: EIN DEWISIADAU

The Blueberry Inn

Blueberry Inn.jpg

Credyd llun: Blueberry Inn

Pam aros? Gwesty unigryw yn cynnig amrywiaeth o ystafelloedd moethus o arddull hynafol Ffrengig i ddyluniad mwy modern a chyfoes. Mae llawer o weithgareddau i’w gwneud yn yr ardal gyfagos, ac mae’r gwesty yn agos at siopau a golygfeydd lleol gan gynnwys Parc Pontypridd a’r amgueddfa.

Ble mae e? 6-8 Stryd y Farchnad, Pontypridd, CF37 2ST

Pellter o'r campws: 2.4 milltir i gampws Trefforest.

Faint? Pris arferol o £55 y noson.

Gwefan.

Heritage Park Hotel

Heritage Park Hotel.png

Credyd llun: Heritage Park Hotel

Pam aros? Wedi'i amgylchynu gan hanes, mae Gwesty'r Parc Treftadaeth yn westy wedi'i adnewyddu'n hyfryd sy'n cynnig arosiadau cain a chwaethus (sydd hefyd yn fforddiadwy). Perffaith ar gyfer penwythnos ymlaciol!

Ble mae e? Heol Coedcae, Pontypridd CF37 2NP

Pellter o'r campws: 4.2 milltir i gampws Trefforest.

Faint? Pris arferol o £75 y noson.

Gwefan.

Llechwen Hall

Llechwen Hall.png

Credyd llun: Llechwen Hall

Pam aros? Cewch eich amgylchynu gan olygfeydd godidog o gefn gwlad Cymru yn y gwesty hwn o’r 90au a fu’n ffermdy ac yn ysgol gynradd o’r blaen. Mae’r berl gudd hon hefyd dim ond 20 munud i ffwrdd o Gaerdydd, sy’n ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer profi cymysgedd o fywyd gwlad a’r ddinas.

Ble mae e? Llanfabon, Nelson, Pontypridd CF37 4HP

Pellter o'r campws: 6.4 milltir i gampws Trefforest.

Faint? Pris arferol o £52 y noson.

Gwefan.

Premier Inn Llantrisant

Premier Inn Llantrisant.png

Credyd llun: Premier Inn

Pam aros? Yn y Premier Inn yn Llantrisant, byddwch ymhell o Gaerdydd, traethau lleol, clybiau golff a mannau boblogaidd eraill lle gallwch chi gwneud y gorau o’ch taith.

Ble mae e? Parc Gwaun Elai Magden CF72 8UX

Pellter o'r campws: 7.6 milltir o gampws Trefforest

Faint? Pris arferol o £35.50 y noson

Gwefan.

Yr Hen Bopty

Yr Hen Bopty.png

Credyd llun: Yr Hen Bopty/Air BnB

Pam aros? Mae’r bwthyn hwn, sydd wedi’i adnewyddu, wedi’i leoli’n agos at ganol Pontypridd ac mae mewn lleoliad delfrydol i ymweld ag atyniadau lleol gan gynnwys Parc Beicio Cymru, Coedwig Zip World, Caerdydd a Bannau Brycheiniog.

Ble mae e? Rhondda Cynon Taf, Cymru, Y Deyrnas Unedig

Pellter o'r campws: Tua 3-4 milltir o Gampws Trefforest

Faint? Pris arferol o £133.25 y noson

Gwefan.

Ty Ffarm at Gellilwch

Ty Ffarm at Gellilwch.png

Credyd llun: Ty Ffarm at Gellilwch/Air BnB

Pam aros? Mae’r ffermdy hwn o’r 19eg ganrif yn cynnig golygfeydd o gymoedd godidog Cymru. Mae wedi’i leoli’n agos at amrywiaeth o dafarndai a bwytai ac yn ddelfrydol ar gyfer wyliau heddychlon.

Ble mae e? Fferm Gellilwch, Graigwen, Pontypridd, CF37 3NW

Pellter o'r campws: 3.4 milltir o Gampws Trefforest

Faint? Pris arferol o £133.25 y noson

Gwefan.


WEDI YSTYRIED CAERDYDD?

Student Life Cardiff 2021_43206.jpg

Dim ond taith fer yw Caerdydd o’n campysau ym Mhontypridd. Os hoffech chi aros yn y ddinas, dyma ein dewisiadau gorau y mis hwn.

10 PETH I'W WNEUD

International students outside student union

Er mwyn arbed chwiliad Google gwyllt i chi, rydyn ni wedi llunio rhestr o'r 10 peth gorau i'w gwneud tra byddwch chi'n ymweld â ni ym Mhontypridd.

CYRRAEDD PONTYPRIDD

Treforest Campus - Image of Aircraft Maintenance Centre

Edrychwch ar ein tudalennau Cyrraedd Yma sy'n cynnwys gwybodaeth am ble gallwch chi ddod o hyd i ni a beth allwch chi ei wneud pan fyddwch chi'n ymweld.

ARCHWILIO PONTYPRIDD

pontypridd - getty images.png

O Bontypridd, gallwch fwynhau popeth sydd gan Dde Cymru i’w gynnig – bywyd a diwylliant y ddinas, traethau godidog a chefn gwlad syfrdanol.