open-evening-graphic-5-june-welsh

Digwyddiadau i Ddod

Noson Agored Ôl-raddedig

Ymunwch â ni ar 5 Mehefin, o 4yp tan 6yh, ar gyfer sgyrsiau a sesiynau pwnc i roi dealltwriaeth fanylach i chi am astudio ym Mhrifysgol De Cymru.

Byddwch yn cwrdd yn rhithwir ag academyddion o'ch dewis gwrs, ac yn cael cyfle i ofyn eich cwestiynau wyneb yn wyneb.

Archwiliwch Eich Opsiynau Ôl-Raddedig Yn PDC

Mae ymuno ag un o’n Digwyddiadau Agored yn ffordd ddelfrydol o ddarganfod mwy am ein cyrsiau ôl-raddedig rhan-amser a llawn amser, yn ogystal â chymwysterau ôl-gofrestru ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Darganfyddwch yr ystod o gyrsiau, cyfleusterau, ein campysau a phrofiadau sydd ar gael. Byddwch yn cael cyfle i weld cyrsiau, siarad â'n staff academaidd a chael gwybod am agweddau eraill ar astudio, fel cyllid myfyrwyr ac ysgoloriaethau.

Renewable Energy and Sustainable Technology MSc - June 2023
Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr Ôl-raddedig PDC

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein.

*Mae hyn yn cynnwys graddedigion o Brifysgol De Cymru, Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Cymru Casnewydd, Polytechnig Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Alumni Discount