Diwrnodau Agored Is-raddedig


Diwrnodau Agored

Mae dod i Ddiwrnod Agored yw'r ffordd orau o ddarganfod a yw'r brifysgol yn iawn i chi. Gallwch grwydro'n campysau, cwrdd â'r bobl fydd yn eich dysgu a siarad â myfyrwyr presennol am sut le ydy hi.


open day banner
Diwrnodau Agored Nesaf:
11 Medi 2020
Diwrnod Agores Ar-lein Nesaf:
Ar gael i'w neilltuo nawr

DOD O HYD i GWRS

PARCIO ANABL

I gadw lle parcio anabl, ffoniwch ni ar 01443 482 055. Os oes angen cymorth arnoch ar gyfer cyflwr meddygol neu unrhyw fater arall, anfonwch e-bost at ein Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia disabilityadviser@southwales.ac.uk cyn eich ymweliad. 

Cyllid Myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chyllid myfyrwyr cyn y diwrnod agored, rydych chi'n gallu cysylltu â ni cyn dod. Gallwch gael cyngor gan un o'n harbenigwyr trwy gysylltu ag money@southwales.ac.uk.

Llety

Os oes gennych ymholiadau ynglŷn â llety cyn ymweld â ni mewn diwrnod agored, gallwch ffonio ein tîm ar 01443 482044. Fel arall, gallwch anfon e-bost at accom@southwales.ac.uk i gael cefnogaeth.

#USWOPENDAY

Cadwch i fyny â'r hyn sy'n digwydd yn y Diwrnod Agored trwy ein dilyn ar Cyfryngau Cymdeithasol! Rhannwch eich lluniau gyda'r hashnod #USWOpenDay a dilynwch @UniSouthWales i weld yr holl luniau a sylwadau o'r Diwrnod Agored.