Diwrnodau Agored Israddedig


DARGANFYDDWCH PDC YN 2020 GYDA DIWRNODAU AGORED CLIRIO AR-LEIN

Mae Diwrnod Agored Clirio Ar-lein yn gyfle da i ddarganfod sut brofiad yw astudio yn PDC. Gallwch archwilio'r campws yn ddigidol, dod o hyd i'ch cwrs perffaith, siarad â staff, a llawer mwy.

Mae'n rhaid i chi aros gartref, ond nid yw hynny'n golygu bod rhaid i chi ohirio'ch dyfodol hefyd. Rydyn ni wedi symud ein Diwrnod Agored ar-lein er mwyn i chi allu darganfod y cyfleoedd sy'n aros amdanoch chi ym Mhrifysgol De Cymru.

Neilltuwch eich lle drwy glicio'r botwm isod neu edrych drwy'r dudalen yma i ddysgu mwy am ein Diwrnodau Agored Ar-lein.

open day banner
Neilltuwch eich lle ar gyfer y digwyddiadau nesaf:
Diwrnod agored clirio ar-lein - Sadwrn 12 Medi
Diwrnod agored ar-lein ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau yn 2021 - Sadwrn 12 Medi
Diwrnod agored ar-lein ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

DOD O HYD i GWRS

PARCIO ANABL

I gadw lle parcio anabl, ffoniwch ni ar 01443 482 055. Os oes angen cymorth arnoch ar gyfer cyflwr meddygol neu unrhyw fater arall, anfonwch e-bost at ein Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia [email protected] cyn eich ymweliad. 

Cyllid Myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chyllid myfyrwyr cyn y diwrnod agored, rydych chi'n gallu cysylltu â ni cyn dod. Gallwch gael cyngor gan un o'n harbenigwyr trwy gysylltu ag [email protected]

Llety

Os oes gennych ymholiadau ynglŷn â llety cyn ymweld â ni mewn diwrnod agored, gallwch ffonio ein tîm ar 01443 482044. Fel arall, gallwch anfon e-bost at [email protected] i gael cefnogaeth.

#USWOPENDAY

Cadwch i fyny â'r hyn sy'n digwydd yn y Diwrnod Agored trwy ein dilyn ar Cyfryngau Cymdeithasol! Rhannwch eich lluniau gyda'r hashnod #USWOpenDay a dilynwch @UniSouthWales i weld yr holl luniau a sylwadau o'r Diwrnod Agored.