Diwrnodau Agored Is-raddedig


Diwrnodau Agored

  • Dydd Sadwrn 28 Mawrth 2020

Os ydych chi'n ystyried ymuno â ni, ymweld a Diwrnod Agored yw'r  ffordd orau i chi wybod a fydd PDC y dewis gorau i chi. Bydd modd:


  • Dysgu mwy am y pwnc yr ydych yn ei ddewis a chwrdd â thiwtoriaid
  • Gweld y campws a chwrdd â'n myfyrwyr
  • Cadarnhau'r manylion munud olaf i ddechrau yn y Brifysgol - cyllid myfyrwyr, llety a chymorth myfyrwyr.

Prifysgol De Cymru

DOD O HYD i GWRS

PARCIO ANABL

I gadw lle parcio anabl, ffoniwch ni ar 01443 482 055. Os oes angen cymorth arnoch ar gyfer cyflwr meddygol neu unrhyw fater arall, anfonwch e-bost at ein Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia disabilityadviser@southwales.ac.uk cyn eich ymweliad. 

Cyllid Myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chyllid myfyrwyr cyn y diwrnod agored, rydych chi'n gallu cysylltu â ni cyn dod. Gallwch gael cyngor gan un o'n harbenigwyr trwy gysylltu ag money@southwales.ac.uk.

Llety

Os oes gennych ymholiadau ynglŷn â llety cyn ymweld â ni mewn diwrnod agored, gallwch ffonio ein tîm ar 01443 482044. Fel arall, gallwch anfon e-bost at accom@southwales.ac.uk i gael cefnogaeth.

#USWOPENDAY

Cadwch i fyny â'r hyn sy'n digwydd yn y Diwrnod Agored trwy ein dilyn ar Cyfryngau Cymdeithasol! Rhannwch eich lluniau gyda'r hashnod #USWOpenDay a dilynwch @UniSouthWales i weld yr holl luniau a sylwadau o'r Diwrnod Agored.