Diwrnodau Agored Is-raddedig


Diwrnodau Agored


  • Dydd Sadwrn 23 Tachwedd 2019


 

Os ydych chi'n ystyried ymuno â ni, ymweld a Diwrnod Agored yw'r  ffordd orau i chi wybod a fydd PDC y dewis gorau i chi. Bydd modd:


  • Dysgu mwy am y pwnc yr ydych yn ei ddewis a chwrdd â thiwtoriaid
  • Gweld y campws a chwrdd â'n myfyrwyr
  • Cadarnhau'r manylion munud olaf i ddechrau yn y Brifysgol - cyllid myfyrwyr, llety a chymorth myfyrwyr.

PARCIO ANABL

I gadw lle parcio anabl, ffoniwch ni ar 01443 482 055. Os oes angen cymorth arnoch ar gyfer cyflwr meddygol neu unrhyw fater arall, anfonwch e-bost at ein Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia disabilityadviser@southwales.ac.uk cyn eich ymweliad. Edrychwn ymlaen at eich croesawi chi i Brifysgol De Cymru a gobeithio byddwch chi’n mwynhau eich diwrnod yma.