NEWYDDION DIWRNODAU AGORED

CANSLO DIWRNODAU AGORED MEHEFIN 2020

Ar ôl ystyried yn ofalus, ac ystyried canllawiau iechyd cyhoeddus a'r pryderon ynghylch coronafirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu canslo'r Diwrnodau Agored a gynlluniwyd ar gyfer dydd Sadwrn 28 Mawrth a dydd Sadwrn 27 Mehefin a'r Nosweithiau Agored Ôl-raddedig ddydd Mercher 1 Ebrill a Dydd Mercher 10 Mehefin ym Mhrifysgol De Cymru.

Er ein bod yn deall y siom  byddwch yn teimlo ynglŷn â'r newyddion hyn, mae iechyd a diogelwch darpar fyfyrwyr a'u teuluoedd, yn ogystal â'n staff, yn bwysig iawn i ni. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir, a gwahoddwn chi i'n Diwrnod Agored Ar-lein sydd newydd ei ddatblygu, fel gallwch chi gweld y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru o ddiogelwch eich cartref.

Ewch i www.decymru.ac.uk/diwrnodauagored i ddarganfod mwy a neilltuo eich lle. Byddwn hefyd yn rhyddhau manylion Diwrnod Agored Ôl-raddedig Ar-lein yn fuan a byddwn yn cysylltu â chi gyda gwybodaeth bellach am hyn yn fuan