Ol-raddedig a Rhan Amser

Jump Back In - Case Study

NEIDIA NÔL MEWN

Mae dod i Noson Agored ym Mhrifysgol De Cymru yn ffordd ddelfrydol o ddarganfod mwy am gyrsiau ôl-radd rhan-amser neu amser llawn. 

Dewch i ymuno â ni i ddarganfod y mathau o gyrsiau, cyfleusterau, campysau a phrofiadau sydd ar gael. Yn ystod y noson, cewch gyfle i siarad â'n staff academaidd, a darganfod am agweddau eraill o astudio, megis cyllid myfyrwyr ac ysgoloriaethau.

2 Medi 2020, 3.30pm-6.30pm

Mae croeso i chi ymweld â ni unrhyw bryd rhwng yr amseroedd uwch.

CYRSIAU

Course DIscussion

Gadewch i ni wybod pam mae gennych ddiddordeb mewn neidio nôl mewn i gwrs ôl-raddedig a byddwn yn hapus i siarad am yr opsiynau sydd ar gael i chi, gan gynnwys pa gwrs a fyddai orau i'ch anghenion.

CYLLID

Postgraduate Open Evening

Efallai y byddwch yn gymwys i gael benthyciadau, grantiau neu fwrsariaethau i help tuag at eich ffioedd dysgu a chostau byw. Dewch i siarad ag un o'n Cynghorwyr Arian Myfyrwyr yam fwy o wybodaeth.

DARLITHWYR

Lecturer

 Cewch cyfle i siarad â'n staff academaidd bydd yn eich helpu i ddeall manylion y cwrs, modiwlau a rhagolygon gyrfa.

CYMORTH

Support

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig cymorth helaeth i’ch helpu chi i gyflawni eich cwrs ôl-radd. Mae hyn yn cynnwys llety, cyllid, gwasanaethau’r llyfrgell a’r Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia. 

DOD O HYD I GWRS

 

Graddau Ymchwil Ôl-raddedig

Mae Prifysgol De Cymru yn Brifysgol ymchwil-weithgar sylweddol gydag ymrwymiad cryf i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr.  Mae ein diddordebau ymchwil cymhwysol a'n gweithgareddau ysgolheigaidd yn rhychwantu amrywiaeth gyfoethog o feysydd diwydiannol, masnachol a diwylliannol.

 Mae'r Brifysgol yn cynnig graddau ymchwil ar lefel doethuriaeth a gradd Meistr ac efallai y byddwch yn dewis astudio naill ai'n amser llawn neu'n rhan-amser.

Engineering research student