Dewch i ni ddathlu!

Graddio yw uchafbwynt y flwyddyn academaidd. Mae’n gyfle i fyfyrwyr ddathlu eu cyflawniadau gyda theulu, ffrindiau a’r staff academaidd sydd wedi eu cefnogi.

Gwyddom fod ein graddedigion wedi bod yn rhagweld eu seremonïau graddio; i ddathlu eu llwyddiant a chael eu moment haeddiannol dan y chwyddwydr.

Yma, fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch i ddathlu â'n graddedigion. Ffrydio’r seremonïau graddio’n fyw wrth iddynt ddigwydd, rhyngweithio â ni ar gyfryngau cymdeithasol a gweld cynnwys arall o’r dathliadau anhygoel rydym wedi’u cynnal yn ICC Cymru.


Gwyliwch y seremonïau yn fyw

Os na allwch chi fod gyda ni i ddathlu wyneb yn wyneb, peidiwch â phoeni! Rydym yn ffrydio pob seremoni yn fyw wrth iddynt ddigwydd, felly gwiriwch yn ôl yn ystod eich seremoni i'w gweld yn fyw. Gallwch hefyd ymweld â'n sianel YouTube ac edrych yn ôl ar seremonïau a gadwyd yn ein Rhestr Chwarae YouTube Graddio.


DATHLU GYDA NI #GRADDIOPDC

Ydych chi'n dathlu eich graddio eleni? Rhannwch eich lluniau gyda ni ar Instagram gan ddefnyddio'r hashnod #GraddioPDC. Rydyn ni wrth ein bodd yn eich gweld chi i gyd wedi gwisgo i fyny gyda'ch ffrindiau a'ch teulu, yn mwynhau eich diwrnod ac yn dathlu eich cyflawniadau.

Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook, Instagram a TikTok i weld rhai y tu ôl i'r llenni yn y seremonïau, cyfweliadau â'n graddedigion a montages syfrdanol o'n dathliadau.

Uchafbwyntiau Graddio:


Dyddiadau'r Seremonïau

Graduation July 2014

Cynlluniwch eich diwrnod

July Graduation

Anrhegion Graddio

Print and Design Graduation Gifts

ICC CYMRU

ICC Wales Graduation March 2022.png