Gwneud cais i astudio ym Mhrifysgol De Cymru

Llongyfarchiadau, os ydych chi wedi glanio ar y dudalen hon, mae'n debyg eich bod wedi dod o hyd i gwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo ac rydych un cam yn agosach at baratoi ar gyfer eich yfory. Ni allwn aros i'ch croesawu i'r #TeuluPDC.

Mae Prifysgol De Cymru yn derbyn ceisiadau gan holl fyfyrwyr y DU, yr UE a Rhyngwladol.  Gallwch gwneud cais trwy UCAS neu gwneud cais i ni yn uniongyrchol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch gyda'ch cais neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â ni trwy ein sgwrs fyw lle mae ein tîm Ymholiadau yn barod i'ch cefnogi.

Apply


Cysylltwch

Rydyn Ni Yma i Helpu

P'un a oes gennych gwestiwn am eich cwrs, ffioedd a chyllid, y broses ymgeisio neu unrhyw beth arall, mae yna ddigon o ffyrdd y gallwch gysylltu â ni a byddem wrth ein bodd yn siarad â chi.

Cysylltwch â'n tîm derbyniadau cyfeillgar dros y ffôn:

>> Ymholiadau'r DU: 03455 76 77 78

>> Ymholiadau Rhyngwladol: +44 (0) 1443 654450

Cysylltwch â ni trwy e-bost:

>> E-bost: [email protected]

Contact USW For Help and Guidance


Ein Cynghorion

Popeth Sydd Ei Angen Arnoch i Lwyddo

application tips

Mae Pecyn Cymorth Cais PDC wedi'i greu i sicrhau bod gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch cyn gwneud cais Prifysgol.

Cychwyn Arni

Wedi Derbyn Cynnig i Astudio yn PDC?

lets get started

Ar ôl i chi dderbyn cynnig i astudio yn USW, mae yna ychydig o bethau pwysig y mae'n rhaid i chi eu gwneud cyn i chi gychwyn ar eich taith prifysgol.


Dolenni Allweddol

Chwilio Am Rhywbeth Arall?


Telerau a Pholisïau

Gwybodaeth Ynghylch Gwneud Cais

Mae Datganiad Derbyn y Brifysgol yn rhoi gwybodaeth am ein gweithdrefnau derbyn, gwybodaeth recriwtio a dolenni i'r Polisi Derbyn


Darllenwch y Telerau ac Amodau Cais ar gyfer myfyrwyr y DU neu fyfyrwyr Rhyngwladol cyn i chi dderbyn eich cynnig

Terms and Conditions