Gwneud Cais

Yn barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i'r #TeuluPDC

Mae Prifysgol De Cymru yn dal i dderbyn ceisiadau gan holl fyfyrwyr y DU, yr UE a Rhyngwladol.  Gallwch gwneud cais trwy UCAS neu gwneud cais i ni yn uniongyrchol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch gyda'ch cais neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â ni trwy ein sgwrs fyw lle mae ein tîm Ymholiadau yn barod i'ch cefnogi.
CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL


gwneud ymholiad

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yr hoffech eu gofyn neu os oes angen rhywfaint o gyngor arnoch, cysylltwch â'n tîm derbyniadau cyfeillgar ar 03455 76 77 78 (Ymgeiswyr y DU) neu +44 (0) 1443 654450 (Ymholiadau rhyngwladol) neu siaradwch â ni trwy  LiveChat. 

Gallwch hefyd anfon e-bost atom: [email protected]

mailto:[email protected]

 

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.


DILYNWCH NI

Dilynwch ni

Dilynwch ni

Dilynwch ni