Nid yw'n rhy hwyr i wneud cais

Os gwnaethoch chi fethu’r dyddiad cau ym mis Ionawr ar gyfer gwneud cais drwy UCAS neu os nad oes gennych chi unrhyw gynigion gan brifysgolion eraill ar hyn o bryd, nid yw'n rhy hwyr i ymuno â ni ym mis Medi.

Mae gwneud cais yn syml, ac rydyn ni wedi rhestru'r holl wybodaeth sydd angen i chi ei wybod isod.

Student Life


Dod o hyd i gwrs

Gallwch chi hefyd bori cyrsiau drwy fynd at www.decymru.ac.uk/cyrsiau


Sut i wneud cais

Gallwch chi wneud cais drwy UCAS (y dyddiad cau terfynol ar gyfer ceisiadau yw 30 Mehefin), neu drwy UCAS Extra (os ydych chi eisoes wedi gwneud cais ond nad oes gennych chi unrhyw gynigion).

Gallwch chi gysylltu â'n tîm derbyniadau cyfeillgar i wirio argaeledd y cwrs neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau. Rydyn ni yma i'ch helpu chi i lywio drwy'r broses ymgeisio.


Gwneud cais drwy UCAS

Gallwch chi wirio pa gyrsiau sydd â lleoedd o hyd ar ôl y dyddiad cau ym mis Ionawr ar wefan UCAS.

Y dyddiad cau terfynol ar gyfer ceisiadau trwy UCAS yw 30 Mehefin a bydd nifer y lleoedd sydd ar gael ar gyrsiau yn gostwng po hwyraf y byddwch chi yn ei adael, felly ceisiwch wneud cais cyn gynted â phosibl.

Bydd angen cod UCAS arnoch chi ar gyfer pob cwrs rydych chi'n gwneud cais amdano. Gallwch chi weld y rhain ar frig pob tudalen cwrs. Ein cod sefydliad yw W01.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi rhoi digon o amser i chi’ch hun ymchwilio i gyrsiau, ysgrifennu datganiad personol gwych a rhoi amser i'ch canolwyr ddarparu tystlythyrau.

Os na fyddwch chi’n gwneud cais erbyn 30 Mehefin, gallwch chi wneud cais trwy Glirio, sy'n agor ar 5 Gorffennaf.


Gwneud cais drwy UCAS Extra

Os ydych chi wedi defnyddio'r pum dewis ar eich cais ond nad oes gennych unrhyw gynigion ar hyn o bryd, neu os ydych wedi gwrthod y cynigion a gawsoch, gallech ddal i ddod o hyd i le yn y brifysgol gan ddefnyddio UCAS Extra. Mewngofnodwch i UCAS i weld a ydych chi’n gymwys i gael dewis ychwanegol.

Ar gyfer ymgeiswyr 2024, mae UCAS Extra ar agor rhwng dydd Mercher 28 Chwefror a dydd Iau 4 Gorffennaf.

Cael cynnig drwy UCAS Extra

Os ydych chi’n cael cynnig, bydd angen i chi dderbyn neu wrthod gan ddefnyddio gwefan UCAS.

Os nad ydych chi wedi cael cynnig ac yn dymuno gwneud cais am gwrs gwahanol, gallwch chi ddechrau cais newydd gan ddefnyddio UCAS Extra.

Unwaith y byddwch chi wedi derbyn cynnig, allwch chi ddim gwneud cais am ragor o gyrsiau trwy UCAS Extra a byddwch chi’n derbyn gwybodaeth am gofrestru a sefydlu yn agos at ddechrau'r tymor.

Dydych chi ddim yn gymwys ar gyfer UCAS Extra?

Os nad ydych chi wedi gwneud cais eto i unrhyw brifysgol drwy UCAS, neu os nad ydych chi wedi defnyddio'ch holl ddewisiadau yn eich cais cychwynnol, yna fyddwch chi ddim yn gymwys i ddefnyddio UCAS Extra.

Yn hytrach, gallwch chi wneud cais drwy'r broses UCAS arferol neu ychwanegu dewisiadau ychwanegol at eich cais, cyn belled â’ch bod chi’n gwneud hyn cyn 30 Mehefin.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'n tudalen gwneud cais.


Pam dewis PDC?

USW

Darganfyddwch beth sy'n wahanol amdanon ni o gymharu â phrifysgolion eraill a pham mae cymaint o fyfyrwyr yn dewis ymuno â #TeuluPDC.

Llety

Accommodation

Mae neuaddau preswyl yn rhan fawr o'ch profiad fel myfyriwr ac mae llety ar gael ym mhob un o'n tri lleoliad.

Teithiau Rhithwir

Aircraft Maintenance Engineering_50157

Dewch i weld sgrin lawn 360 panoramâu o'n cyfleusterau, gan gynnwys yr awyrendy, llyfrgelloedd, meysydd chwaraeon pob tywydd a llawer mwy.


Clirio 2024

Os hoffech chi ragor o amser i ystyried eich opsiynau, neu byddai'n well gennych chi aros nes eich bod chi wedi derbyn eich canlyniadau, yna gallwch chi wneud cais i'r brifysgol drwy Glirio.

Mae'r broses Glirio yn agor ddydd Gwener 5 Gorffennaf 2024, a bydd unrhyw geisiadau a wneir ar ôl 30 Mehefin yn cael eu hystyried yn awtomatig drwy'r broses Glirio.

Student Life - Clearing


Y cam nesaf