Mae Prifysgol Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu gwefannau a chyhoeddiadau sy'n gwbl gynhwysol ac wrthi'n gwneud pob ymdrech i sicrhau bod pob tudalen ar y wefan a'n cyhoeddiadau yn cydymffurfio â chanllawiau hygyrchedd. Oherwydd maint a chymhlethdod presenoldeb y Brifysgol ar y we mae hon yn broses barhaus. Er mwyn gwneud ein cyhoeddiad mor hygyrch â phosibl rydym yn cynnig dwy ffordd o'i gyrchu, ei wylio a'i ddarllen - un trwy'r platfform ISSUU, a'r llall yn PDF hygyrch i'w weld ar-lein a'i lawrlwytho i'w ddefnyddio'n lleol.

Mae'r ffeil PDF wedi'i datblygu i fod yn hygyrch. Yna byddwn yn defnyddio'r union ffeil hon a'i lanlwytho i ISSUU gyda'r nod yw cadw cymaint o'r nodweddion hygyrchedd â phosibl trwy'r platfform.

Mae'r nodweddion hygyrchedd canlynol wedi'u rhoi ar waith yn y ffeil PDF sy'n cael ei lanlwytho i ISSUU wedi hynny:

  • Mynegeio trefn ddarllen pob tudalen fel erthyglau i arddangos trefn ddarllen glir
  • Ychwanegir testun amgen at bob delwedd a symbol er eglurder disgrifiadol
  • Mae'r holl destun yn OCR adnabyddadwy ar gyfer galluoedd darllen
  • Mae'r ddogfen wedi'i thagio'n awtomatig
  • Golwg sgrin lawn a chwyddo ar gael
  • Cyflwynir yr holl destun yn y ddogfen fel testun ac nid delweddaeth
  • Ychwanegir tagiau i nodi strwythur pennawd, fel bod darllenwyr sgrin yn deall llif gwybodaeth
  • Gosod iaith ffeil PDF i helpu'r rhai sy'n defnyddio darllenwyr sgrin

Er mwyn gwella hyn ymhellach, rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar y canlynol:

  • Hypergysylltiadau a disgrifiadau fideo i'w hychwanegu at ISSUU (ar gyfer defnyddwyr sy'n defnyddio disgrifiad sain)


Oes gennych chi gwestiwn?

Rydym yn gweithio'n barhaus gydag ISSUU i nodi a gwella ardaloedd y platfform hwn nad ydynt yn cwrdd â gofynion hygyrchedd neu sy'n dileu ein nodweddion PDF hygyrch, ochr yn ochr â pharhau i wella hygyrchedd ein ffeil PDF.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth ynghylch hygyrchedd y wefan hon neu ein cyhoeddiadau, neu os ydych chi'n profi unrhyw anhawster, cysylltwch â ni.

I gael help gyda hygyrchedd, e-bostiwch: [email protected]

I gael help gydag anableddau neu anghenion ychwanegol, e-bostiwch: [email protected]