Prentisiaethau Gradd

I Gyflogwyr a Myfyrwyr

degree apprenticeships

Mae prentisiaethau gradd yn ffordd wych i fyfyrwyr ddod o hyd i brofiad ac i gyflogwyr lenwi bylchau sgiliau.

Gan gyfuno dysgu addysg uwch a phrofiad gwaith, mae cyflogwyr, prifysgolion a chyrff proffesiynol yn dylunio prentisiaethau gradd yn benodol er mwyn i'r ddau barti (myfyrwyr a chyflogwyr) gael buddion enfawr o'i gilydd.

Rhwydwaith75

Lleoliadau gwaith ac astudio rhan-amser

network75

Mae Network75 yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio, ennill arian a dysgu. Mae myfyrwyr yn gweithio mewn busnes lleol 3 diwrnod yr wythnos ac yn mynychu prifysgol 2 ddiwrnod yr wythnos.

Ar y cyd â Phrifysgol De Cymru, mae pob myfyriwr yn elwa o rai o'r graddau gorau sydd ar gael, cyfleusterau dysgu o'r radd flaenaf, ac addysgu rhagorol.