Siaradwch â Ni

I lansio'r sgwrs, ar ochr dde eich sgrin fe welwch farc cwestiwn mewn cylch coch. Cliciwch hwn a dewiswch ‘Live Chat’ i gychwyn y sgwrs.

Student Using LiveChat


Eisiau gwneud cais ar gyfer 2024?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau a gallwch ddod o hyd i'r un iawn i chi ar ein tudalen cyrsiau. Cysylltwch â ni ar y sgwrs fyw (y botwm coch ar ochr dde'r dudalen hon) i ofyn unrhyw gwestiynau am wneud cais, am ein cyrsiau, neu unrhyw beth arall.

Eisoes wedi gwneud cais a heb dderbyn eich cynnig eto?

Os ydych wedi gwneud cais drwy UCAS, rhaid i chi dderbyn y cynnig ar eich tudalen UCAS Hub.

Mae manylion y mathau o gynigion y gallwch eu derbyn, ynghyd â chanllawiau a dyddiadau cau pwysig, i’w gweld ar wefan UCAS. Mae'n bwysig eich bod yn ymateb i'ch cynigion erbyn y dyddiad cau a nodir, neu bydd UCAS yn gwrthod eich holl gynigion.

Os ydych yn sicr yr hoffech dderbyn ein cynnig, ond nad ydych wedi derbyn atebion gan bob un o'ch Prifysgolion eto, bydd angen i chi dynnu'n ôl o'ch dewisiadau rhagorol cyn y gallwch dderbyn y cynnig ar UCAS Hub. Ni ellir gwrthdroi'r cam hwn, felly dylech sicrhau bod eich meddwl yn cael ei wneud yn llawn.

Os ydych wedi gwneud cais yn uniongyrchol, gallwch dderbyn ein cynnig ar borth My USW.

Eisoes wedi gwneud cais ac wedi derbyn eich cynnig?

Unwaith y bydd gennych gynnig cadarn diamod – llongyfarchiadau – caiff eich lle ym Mhrifysgol De Cymru ei gadarnhau! Byddwch yn derbyn manylion am gofrestru o fis Awst ymlaen, ynghyd â chadarnhad o unrhyw lety yr ydych wedi gwneud cais amdano. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni ar y sgwrs fyw.


CYSYLLTWCH Â NI

Contact Us

Oes gennych chi gwestiynau penodol ac mae'n well gennych chi sgwrsio trwy e-bost neu ffôn?  Rydym yma i helpu.

Gwneud Cais

Apply to USW

Yn barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i'r #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                              

CYRSIAU

Find A Course

Darganfyddwch yr ystod o gyrsiau rydyn ni'n eu cynnig yn PDC a dewch o hyd i'ch yfory, heddiw.                                         

Diwrnodau Agored

Open Days Bloggers

Archwiliwch ein campysau a darganfod dinasoedd bywiog Caerdydd, Casnewydd a Pontypridd.