Sgwrsio â'n Staff

Chat To Lecturers

Ydych chi eisiau darganfod mwy am fodiwl penodol, ein cyfleusterau, lleoliadau gwaith neu ein partneriaid diwydiant?

Siaradwch â'n staff academaidd, a all eich helpu i ddarganfod popeth rydych chi am ei wybod am ein cyrsiau ac astudio yma yn PDC.

Fel arall, Os oes gennych gwestiynau am geisiadau, cymwysterau penodol neu ysgoloriaethau, gallwch LiveChat gyda'n tîm Ymholiadau a Derbyniadau.

Siarad â myfyrwyr

Chat To Students

Eisiau gwybod mwy am fywyd myfyriwr, astudio cwrs penodol neu sut brofiad yw byw yn Ne Cymru, neu beth yn union mae PDC fel?

Sgwrsiwch gyda'n llysgenhadon ar Unibuddy, sydd wedi profi'r cyfan y mae gan PDC i'w gynnig. 

Fel arall, Os oes gennych gwestiynau am geisiadau, cymwysterau penodol neu ysgoloriaethau, gallwch LiveChat gyda'n tîm Ymholiadau a Derbyniadau.

Sgwrs ar-lein

LiveChat

Gofynnwch eich cwestiynau i ni gan ddefnyddio'r sgwrs ar-lein ar y dudalen hon! Rydyn ni ar-lein rhwng 8.30am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

I lansio'r sgwrs, ar ochr dde eich sgrin fe welwch farc cwestiwn mewn cylch coch. Cliciwch hwn a dewiswch ‘Sgwrs Fyw’ i gychwyn y sgwrs.


CYSYLLTWCH Â NI

Contact Us

Oes gennych chi gwestiynau penodol ac mae'n well gennych chi sgwrsio trwy e-bost neu ffôn? 

barod i YMGEISIO

Apply to USW

Yn barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i'r #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Edrychwch ar gyrsiau

Find A Course

Darganfyddwch yr ystod o gyrsiau rydyn ni'n eu cynnig yn PDC a dewch o hyd i'ch yfory, heddiw.

Diwrnodau Agored

Open Days Bloggers

Archwiliwch ein campysau a darganfod dinasoedd bywiog Caerdydd, Casnewydd a Pontypridd.