Cwestiynau am eich cwrs?

Ydych chi eisiau darganfod mwy am fodiwl penodol, ein cyfleusterau, lleoliadau gwaith neu ein partneriaid diwydiant?


Chwiliwch am eich pwnc yn y gwymplen pynciol ac anfonwch neges at un o'n staff academaidd i ddarganfod popeth rydych chi am ei wybod am y cyrsiau ac astudio yma yn PDC.


Ddim yn siŵr â phwy i siarad? Mae ein Tîm Recriwtio Myfyrwyr yma i helpu - chwiliwch am "Recriwtio Myfyrwyr" yn y gwymplen ac anfon neges at un o'n tîm.

Cwestiynau Cais a Derbyn

Os oes gennych gwestiwn am eich cais neu gymwysterau penodol, y peth gorau i'w wneud yw cysylltu â'n Tîm Ymholiadau a Derbyn trwy glicio yma.

Chat To Staff