Branding image

Chwaraeon PDC

Parhewch i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru wrth ddefnyddio Canolfan Chwaraeon Trefforest neu Barc Chwaraeon PDC.

Gwefan Llywodraeth CymruMae gan Brifysgol De Cymru gefndir chwaraeon cryf, enw rhagorol am  raddau chwaraeon, a chyfleusterau trawiadol i’n myfyrwyr fanteisio arnynt i astudio a hyfforddi. Mae gennym rai o’r cyfleusterau gorau yn y DU, sy’n cynnig clybiau, cyrsiau a chymwysterau.

Parc Chwaraeon PDC yw ein safle pwrpasol, sydd wedi’i gynllunio i hyfforddi a datblygu ein myfyrwyr i gyflawni eu potensial uchaf. Mae Canolfan ChwaraeonTrefforest ar ein campws mwyaf, gyda chyfleusterau a rhaglenni sy’n darparu ar gyfer perfformwyr elitaidd o’r radd flaenaf a myfyrwyr sydd eisiau cadw’n heini ac yn iach. Mae’r labordai yng Nghampws Pontypridd, Glyn-taf yn darparu cefndir gwyddonol a chryf i ddulliau dysgu, ac yn ategu’r offer arbenigol sydd ar gael yn y Parc Chwaraeon.

Dewch i gael gwybod mwy drwy archebu lle yn un o’n Diwrnodau Agored. Gallwch hefyd ddilyn Chwaraeon PDC ar Twitter a Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am beth sydd ar y gweill.


Astudio yng Nghaerdydd neu Gasnewydd?


Mae gennym gytundebau gwych ar waith ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio yng Nghaerdydd a Chasnewydd sydd â diddordeb mewn ymuno â champfa. Cliciwch y dolenni isod am ragor o wybodaeth.Cyfleusterau newydd anhygoel 

Mae myfyrwyr chwaraeon PDC bellach yn dysgu yn eu cyfleusterau newydd. Mae’r cyfleusterau anhygoel hyn yn sicrhau’r amgylchedd gorau i’n myfyrwyr ddysgu, tyfu a dod yn hyfforddwyr a dadansoddwyr proffesiynol.

Ein maes chwarae dan do maint llawn yw eich ystafell ddosbarth am y tair blynedd nesaf! Mae’r maes chwarae 2-seren FIFA anhygoel hwn - un o dri yn y DU sy’n cael ei redeg gan brifysgolion a’r unig un yng Nghymru - yn bodloni holl ofynion trwydded B ar gyfer hyfforddi pêl-droed sy’n rhan annatod o’n cyrsiau  pêl-droed. Astudio rygbi? Wedi’i adeiladu i safon Rygbi 22 y Byd, mae gan y maes chwarae bad sioc oddi tano felly bydd modd chwarae'n well arno, bydd yn para’n hirach ac yn darparu amgylchedd chwarae mwy diogel.

Mae gan ein canolfan arbenigol newydd ar gyfer  cryfder a chyflyru 12 platfform codi ar gyfer ein myfyrwyr fel y gall carfan rygbi neu bêl-droed gyfan hyfforddi gyda’i gilydd. Mae llwyfannau wedi’u hymgorffori yn y llawr er mwyn cynnal y pwysau trwm y bydd ein hathletwyr yn eu defnyddio.