Canolfan Chwaraeon Trefforest

Croeso i Ganolfan Chwaraeon Trefforest


Aelodaeth Premier Myfyrwyr yw NAWR YN UNIG £ 150 ac mae'r aelodaeth Aur yn £ 50 - CYNNIG IONAWR! Mae gennym 25 o ddosbarthiadau iechyd a ffitrwydd wythnosol yn digwydd bob wythnos yn ystod y tymor yn amrywio o Ioga i Spin & Abs a fydd yn gweld ein 13 beic troelli Ffitrwydd Bywyd IC5 newydd sbon yn cael eu defnyddio.

Yn ogystal â’r dosbarthiadau, rydym yn rhedeg cynghreiriau pêl-droed mewnol, cyrsiau hyfforddi, sesiynau chwarae mewn mannau chwarae a gweithgareddau dŵr gan gynnwys caiacio a syrffio. I archebu lle yn unrhyw rai o’n gweithgareddau, galwch heibio’r dderbynfa. Mae Canolfan Chwaraeon Trefforest yn darparu ar gyfer pawb ac mae’n agored i fyfyrwyr, staff ac aelodau’r cyhoedd. 

Crwydrwch ein gwefan ac os oes angen rhagor o help arnoch, ffoniwch ni ar (01443) 482681.

Tîm y Ganolfan Chwaraeon.
Archebwch ar-lein HEDDIW!

Gall aelodau Cynhwysfawr bellach archebu amrywiaeth o ddosbarthiadau a gweithgareddau ar-lein drwy glicio’r ddolen isod. Gellir archebu ar-lein gwta 90 munud cyn i’r dosbarth neu'r gweithgaredd ddechrau.

Sut mae archebu ar-lein?

·         Gwnewch yn siŵr bod eich cyfeiriad e-bost cyfredol gennym
·         Gofynnwch am eich ID Aelod o'r dderbynfa
·         Dilynwch y cyfarwyddiadau ar-lein drwy glicio’r ddolen isod  

ARCHEBU GWEITHGAREDDAU AR-LEIN NAWR!


Telerau ac Amodau:

Mae’r dogfennau isod yn nodi manylion diweddaraf ein Telerau ac Amodau.


Amseroedd Agor:

Yn ystod y tymor: Y tu allan i'r tymor:
Dydd Llun - Dydd Gwener 7.45am - 10.30pm Dydd Llun - Dydd Gwener 7.45am - 10.00pm
Dydd Sadwrn 10.00am - 6.30pm Dydd Sadwrn 10.00am - 5.15pm
Dydd Sul 10.00am - 7.30pm Dydd Sul 10.00am - 5.15pm


Hysbysiadau

Sawna/Ystafell Stêm - 12.04.19

O ddydd Gwener 12 Ebrill 2019 ymlaen, mewn ymdrech i fod yn fwy gwyrdd, yn fwy cynaliadwy ac i leihau ein heffaith amgylcheddol, dim ond ar ôl archebu y bydd y sawna a’r ystafell stêm yn cael eu tanio.