Parc Chwaraeon PDC

AR GAU-17.03.20

Mae Prifysgol De Cymru wedi gwneud y penderfyniad na fydd unrhyw ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ar y campws tan o leiaf ddiwedd Ebrill 2020 oherwydd pryderon diogelwch ynghylch COVID19. O ganlyniad bydd Canolfan Chwaraeon Trefforest a Pharc chwaraeon Brynbuga yn cau hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Os oes angen mwy arnoch, cysylltwch â Chanolfan Chwaraeon Trefforest neu'r Parc chwaraeon e-bostiwch: 

  • Steve Savage (Pennaeth Chwaraeon/Parc Chwaraeon)-steve.savage@southwales.ac.uk 
  •  Kelvin Hughes (Rheolwr Gweithrediadau/Canolfan Chwaraeon Trefforest)-kelvin.hughes@southwales.ac.uk

Darllenwch y wefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.


Croeso i Barc Chwaraeon PDC


Mae Parc Chwaraeon USW yn safle gwych 30 erw wedi'i leoli yn Nhreforest ar Ystâd Ddiwydiannol Treforest. Mae ein cyfleusterau ar frig yr ystod yn cynnal ystod eang o gyfleusterau chwaraeon gan gynnwys cae pêl-droed 3G safonol FIFA dan do sy'n gartref i System GPS Dan Do Catapult ClearSky ystafell ddadansoddi nodiannol, ystafell cryfder a chyflyru, cae pob tywydd cae 3G awyr agored a nifer o aml defnyddio caeau glaswellt ymysg pethau eraill. Defnyddir y Parc Chwaraeon fel canolfan hyfforddi ar gyfer llawer o glybiau chwaraeon lleol ac mae hefyd yn cael ei ddefnyddio gan nifer o glybiau proffesiynol gan gynnwys Academi Dinas Caerdydd, Gleision Caerdydd a CBDC y Merched. Rydym ar agor ar gyfer archebion allanol, cysylltwch â Rhian Jay i gael mwy o wybodaeth (Rhian.jay@southwales.ac.uk/ (01443) 654747).


Astudio yn USW? Y Parc Chwaraeon fydd eich canolfan os ydych chi'n astudio ar un o'n cyrsiau chwaraeon amrywiol. Bydd ein 5 ystafell ddarlithio o'r radd flaenaf yn rhoi'r cysur a'r amgylchedd cywir i chi lwyddo. Os cewch eich dewis i gynrychioli USW yng nghystadlaethau BUCS, y Parc Chwaraeon fydd eich canolfan os ydych chi yn y garfan pêl-rwyd ac ar gyfer pob camp awyr agored. Bydd ein cyfleusterau gwych yn cynnal eich gemau cartref yn ogystal â'ch sesiynau hyfforddi. Mae bws gwennol AM DDIM yn rhedeg bob dydd bob 30 munud i Gampws Treforest.


Sport Park SR

Mens BUCS football
Gweld ein cyfleusterau ardderchog

Dilynwch ni ar Twitter


Ein Partneriaid

USW Partners