Pel-Droed Mewnol


Tymor y Gwanwyn 2020

Mae cystadlaethau pêl-droed y murlun yn cynnwys dros 130 o fyfyrwyr bob wythnos ac mae'n un o'r rhaglenni mwyaf poblogaidd ar y campws. Mae cystadlaethau pêl-droed y murlun yn cynnig cyfle i chi ffurfio eich tîm eich hun, rhoi enw tîm i chi'ch hun, prynu crysau t wedi'u personoli a chystadlu mewn 8 wythnos o gystadlu yn erbyn myfyrwyr eraill o'r USW. Cynhelir y gystadleuaeth ym Mharc chwaraeon Brynbuga yn yr ysgubor dan do newydd sbon. Ar gyfer tymor y gwanwyn mae gennym gystadleuaeth newydd yn digwydd ar nos Fawrth ar y cae 3G newydd! 

Mae cystadlaethau pêl-droed y murlun yn boblogaidd iawn felly rydym yn eich cynghori i archebu'n gynnar er mwyn osgoi colli allan. 


*OHERWYDD Y SEFYLLFA CORONAFEIRWS PARHAUS MAE ROWNDIAU TERFYNOL Y MURLUN WEDI'u GOHIRIO TAN HYSBYSIAD PELLACH*


Cystadleuaeth gyfredol

Tim Chwarae I Erbyn Gwahaniaeth Pwyntiau
Dyladad FC 14 69 16 53 35
ABCDE FC 14 63 26 37 33
Group 2 Allstars 14 58 31 27 28
Four Matilda & Co 14 68 36 32 26
Bambas Mambas 14 37 52 -15 21
Joel Matip FC 14 35 68 -33 10
Bad Boys FC 14 20 48 -28 6
Pique Blinders 14 11 72 -61 3

Prif Sgorwyr y gôl

Y 5 uchaf yn unig

Enw Tim Nife o nadau
Josh Four Matilda & Co 30
E. Holland ABCDE FC 22
JJ Dyladad 22
K. Zubrzycki Group 2 Allstars 20
Corey Four Matilda & Co 17


Tymor yr Hydref 2019 Pencampwyr-The 7 Lions

Intra mural champions


I gael mynediad at dîm yn nhymor y gwanwyn 2020 cystadleuaeth y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cael tîm at ei gilydd, llenwi ffurflen gais a mynd i mewn i dderbynfa'r ganolfan chwaraeon neu'r Parc chwaraeon ynghyd â thaliad llawn cyn y dyddiad cau.Mae'r cystadlaethau hyn yn boblogaidd iawn felly ewch i weld eich tîm cyn gynted â phosibl i osgoi colli allan.


  • Cynnig arbennig: Cofrestrwch cyn dydd Gwener 24 Ionawr a chael un wythnos yn rhad ac am ddim. Bydd 7-bob-ochr yn £70 yn lle £80.

  • Dyddiad cau ar gyfer mynediad: Dydd Llun 27 Ionawr 2020

  • Tua £1 i bob chwaraewr bob wythnos
  • Cystadleuaeth gynghrair wedi'i strwythuro
  • Dwy gêm bob wythnos
  • Wythnos o gemau terfynol gyda thlysau i’r holl enillwyr a’r chwaraewyr sydd wedi sgorio’r nifer fwyaf o goliau.
  • Mae dros 150 o bobl yn cymryd rhan felly mae’n bwysig eich bod yn cofrestru eich timau cyn gynted â phosibl er mwyn gwneud yn siŵr nad ydych yn methu cael lle.
  • Os nad ydych chi’n gallu trefnu tîm, peidiwch â phoeni, fe wnawn ni hynny ar eich rhan! Cofrestrwch eich manylion yn y dderbynfa.

Drwy gydol y tymor bydd y wefan Intra Mural yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi o ran gemau, canlyniadau, y safleoedd diweddaraf a’r chwaraewyr sydd wedi sgorio’r nifer fwyaf o goliau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu awgrymiadau o ran y Cystadlaethau Pêl-droed Mewnol, e-bostiwch: Rikki Webb (rikki.webb@southwales.ac.uk) (01443) 654747.