Archebion y Parc Chwaraeon


Mae Parc Chwaraeon PDC yn safle trawiadol o 38 erw sy’n cael ei ddefnyddio fel canolfan hyfforddi ar gyfer llawer o glybiau chwaraeon lleol. Os oes gennych ddiddordeb ein defnyddio fel lleoliad hyfforddi yna ewch i’r dudalen  Cysylltu â ni i gael manylion sut i wneud hyn.

Mae gennym amrywiaeth o gyfleusterau gwych dan do ac yn yr awyr agored ac mae pob un ohonynt ar gael i’w llogi. Mae gennym hefyd gae pêl-droed 3G safon FIFA sydd wrthi'n cael ei adeiladu ar hyn o bryd, ac i fod i gael ei gwblhau yn Hydref 2019.Meysydd Chwarae a Chyfleusterau

 • Maes chwarae 3G dan do safon FIFA Pro a Rygbi 22 y Byd
 • Maes chwarae amlbwrpas pob tywydd maint llawn gyda llifoleuadau
 • Maes chwarae 3G maint llawn gyda llifoleuadau
 • Maes chwarae rygbi gyda llifoleuadau
 • 2 x faes chwarae pêl-droed glaswellt gyda llifoleuadau
 • 3 x maes chwarae pêl-droed glaswellt gyda llifoleuadau
 • Maes chwarae amlbwrpas
 • Mae chwarae 3G maint llawn i safon FIFA (i’w gwblhau yn Hydref 2019)

Mae gennym dîm ymroddedig o staff sy'n gofalu am ein holl feysydd chwarae a chânt eu cadw mewn cyflwr gwych drwy gydol y flwyddyn.

Costau Llogi 2019/20

Mae’r prisiau ar gyfer myfyrwyr a staff isod yn berthnasol i glybiau myfyrwyr/timau staff PDC


 • Prif neuadd (cae llawn) £21 yr awr
 • Prif neuadd (hanner cae) £10.50 yr awr
 • ATP (y llain lawn) £31.25 yr awr
 • ATP (hanner llain) £15.63 yr awr
 • 3G (llain lawn) £39.00 yr awr
 • 3G (hanner cae) £19.50 yr awr
 • Stadiwm 3G (y llain lawn) £45.00
 • Stadiwm 3G (hanner cae) £22.50
 • Ysgubor (y llain lawn) £100
 • Cae porfa £50 yr awr | Cyfradd gydweddu £112.50


 • Ystafell ddarlithio £12.50
 • S&C ystafell £75

Sports Park indoor barn

USW Sport Park Strength and Conditioning.jpg


Archebion Allanol:

Nodwch mai cyfraddau myfyrwyr/staff yn unig yw’r costau llogi - anfonwch e-bost at Rhian Jay am unrhyw brisiau eraill.

E-bost: rhian.jay@southwales.ac.uk

Ffôn: (01443) 654747