Cyfleusterau y Parc Chwaraeon

Gwybodaeth:

Mae gan Barc Chwaraeon PDC amrywiaeth ardderchog o gyfleusterau sy’n cael eu defnyddio gan ein myfyrwyr ein hunain sy’n astudio ein cyrsiau chwaraeon yn ogystal â myfyrwyr sydd wedi’u dewis i gynrychioli PDC yng nghystadlaethau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS). Mae Parc Chwaraeon PDC hefyd yn cael ei ddefnyddio gan amrywiaeth eang o gyrff proffesiynol gan gynnwys Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd a thîm pêl-droed Cenedlaethol Merched Cymru, yn ogystal â’r cyhoedd. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio gan amryw o dimau proffesiynol ar daith gan gynnwys Llewod Prydain ac Iwerddon a thimau rygbi cenedlaethol Awstralia, Seland newydd a De Affrica.

Mae’r arwyneb pob tywydd gyda llifoleuadau yn caniatáu safon ardderchog o hoci a phêl-droed. Mae’r cae synthetig sydd wedi'i osod ar dywod yn cydymffurfio â holl argymhellion FIH (y Ffederasiwn Hoci Rhyngwladol) ac mae’n cynnwys pedwar twll ymochel wedi’u gorchuddio ar gyfer timau. 

Mae’r cae 3G yn faes chwarae safon FIFA ac oherwydd ansawdd eithriadol ein caeau a’n cyfleusterau cânt eu defnyddio'n rheolaidd gan dimau proffesiynol, gan gynnwys Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd ac Academïau Rygbi Gleision Caerdydd ac Undeb Rygbi Cymru fel rhan o’u rhaglen addysg i hyfforddwyr elitaidd.

Sport Park lounge


Mae myfyrwyr chwaraeon PDC bellach yn dysgu yn eu cyfleusterau newydd. Mae’r cyfleusterau anhygoel hyn yn sicrhau’r amgylchedd gorau i’n myfyrwyr ddysgu, tyfu a dod yn hyfforddwyr a dadansoddwyr proffesiynol.

Ein maes chwarae dan do maint llawn yw eich ystafell ddosbarth am y tair blynedd nesaf! Mae’r maes chwarae 2-seren FIFA anhygoel hwn - un o dri yn y DU sy’n cael ei redeg gan brifysgolion a’r unig un yng Nghymru - yn bodloni holl ofynion trwydded B ar gyfer hyfforddi pêl-droed sy’n rhan annatod o’n cyrsiau  pêl-droed. Astudio rygbi? Wedi’i adeiladu i safon Rygbi 22 y Byd, mae gan y maes chwarae bad sioc oddi tano felly bydd modd chwarae'n well arno, bydd yn para’n hirach ac yn darparu amgylchedd chwarae mwy diogel.

Mae gan ein canolfan arbenigol newydd ar gyfer  cryfder a chyflyru 12 platfform codi ar gyfer ein myfyrwyr fel y gall carfan rygbi neu bêl-droed gyfan hyfforddi gyda’i gilydd. Mae llwyfannau wedi’u hymgorffori yn y llawr er mwyn cynnal y pwysau trwm y bydd ein hathletwyr yn eu defnyddio.

Caiff y Parc Chwaraeon ei ddefnyddio gan dimau chwaraeon cyhoeddus a phroffesiynol ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau hyfforddi:


  • Lleoliad hyfforddi a gemau ar gyfer Timau’r Undeb Athletau
  • Lleoliad hyfforddi ar gyfer y Llewod Prydeinig 
  • Lleoliad hyfforddi Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru
  • Rhaglenni Addysg Hyfforddi
  • Lleoliad hyfforddi ar gyfer timau rygbi rhyngwladol
  • Lleoliad hyfforddi Academi Gleision Caerdydd
  • Lleoliad hyfforddi Academi Clwb Pêl-droed Caerdydd
  • Lleoliad hyfforddi ar gyfer menywod Cymdeithas Bêl-droed Cymru
  • Lleoliad hyfforddi rheolaidd ar gyfer Merched Howardian