Cysylltu â ni


Mae Parc Chwaraeon PDC yn safle 38 erw trawiadol sy’n gartref i rai o’r cyfleusterau gorau yng Nghymru, gan gynnwys:


  • Maes chwarae 3G dan do safon FA Pro a Rygbi 22 y Byd
  • Maes chwarae amlbwrpas pob tywydd maint llawn gyda llifoleuadau
  • Maes chwarae 3G maint llawn gyda llifoleuadau
  • Maes chwarae rygbi gyda llifoleuadau
  • 2 x faes chwarae pêl-droed glaswellt gyda llifoleuadau
  • 3 x maes chwarae pêl-droed glaswellt gyda llifoleuadau
  • Maes chwarae amlbwrpas

Am unrhyw ymholiadau archebu anfonwch e-bost at Carl Mahoney. Rydym yn anelu at ymateb i bob cais o fewn 48 awr.Steve Savage (Rheolwr Datblygu Chwaraeon a Busnes)

steve.savage@southwales.ac.uk


Les Gibbs (Rheolwr Tiroedd)

les.gibbs@southwales.ac.uk


Carl Mahoney (Swyddog Dyletswydd Chwaraeon)

carl.mahoney@southwales.ac.uk


Lewys Thomas (Swyddog Chwaraeon)

lewys.thomas@southwales.ac.uk


Rhian Jay (Swyddog Gweinyddol)

rhian.jay@southwales.ac.uk


Mae Parc Chwaraeon PDC yn agos i gampysau Trefforest a Glyn-Taf ym Mhrifysgol De Cymru (edrychwch ar gyfarwyddiadau Google Map).

Ar y ffordd – (o’r M4) Gadael yr M4 yn C32 a theithio i’r gogledd ar yr A470 am tua 4 milltir. Gadael yr A470 ar gyffordd yr A4054 a chymryd y fynedfa allan gyntaf i Ystad Ddiwydiannol Trefforest (A4054). Fe welwch arwyddion ar gyfer Parc Chwaraeon PDC ar eich chwith, ychydig cyn adeilad yr ATS. (O Ferthyr Tudful) Teithiwch i’r de ar yr A470 hyd nes i chi gyrraedd cyffordd yr A4054. Cymerwch y bedwaredd fynedfa allan oddi ar y gylchfan i Ystad Ddiwydiannol Trefforest (A4054). Fe welwch arwyddion ar gyfer Parc Chwaraeon PDC ar eich chwith, ychydig cyn adeilad yr ATS.

Ar y trên – Mae cysylltiadau trên i orsaf Ystad Trefforest (Google Map) yn rhedeg yn rheolaidd o orsafoedd Caerdydd Canolog a Heol y Frenhines Caerdydd.

Cod Post ar gyfer Offer Llywio â Lloeren: CF37 5UP

Ffôn: (01443) 654747