Chwaraeon Myfyrwyr

Mae gan USW amgylchedd chwaraeon cystadleuol sy ' n ffynnu, gydag amrywiaeth o dimau Prifysgol yn cystadlu yng nghynghrair BUCS (prifysgolion Prydain). Rydym yn ymfalchïo yn ein llwyddiannau ym myd chwaraeon ac mae ' n rhan bwysig o fywyd myfyrwyr Uw. Mae gennym dros 60 o dimau yn chwarae yn y cynghreiriau BWCS. Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi cael llwyddiant ysgubol mewn pêl-droed, rygbi, pêl-fasged, polo dŵr, nofio, pêl-foli a badminton.