S+C USW Sport

Menywod mewn Chwaraeon PDC

Ym Mhrifysgol De Cymru rydym yn falch o’r cyfleoedd y mae ein cyrsiau a’n cyfleusterau wedi’u rhoi i’n myfyrwyr a’n hathletwyr benywaidd. O weld ein tîm rygbi merched yn ennill y gynghrair a’r cwpan yn 2018, i fod yn gartref i dîm pêl-droed rhyngwladol Merched Cymru, rydym yn angerddol am ddatblygu menywod mewn chwaraeon hyd eithaf eu gallu. Rydym wedi creu nifer o fideos i ddathlu llwyddiant yr athletwyr sydd wedi bod yn rhan o Chwaraeon PDC.

Mae Jayne Ludlow, rheolwr tîm pêl-droed merched Cymru, yn siarad yn angerddol am y modd y dylai pêl-droed ymwneud â gallu, nid â rhyw nac o ble rydych yn dod. A sut mae hyn yn gyfnod cyffrous iawn i gêm y merched.

Mae Hannah Bluck yn ferch ifanc anhygoel.  Ar ôl cael diagnosis o awtistiaeth yn blentyn a’i bwlio yn yr ysgol, chwiliodd am noddfa mewn chwaraeon. A hithau bellach yn 20 oed ac yn astudio ar gyfer gradd mewn Cryfder a Chyflyru yn PDC, mae Hannah wedi chwarae i Gymru mewn tair camp - pêl-droed, pêl-fasged a rygbi.

Mae Christie-Marie Williams yn gyn-daflwr gwaywffon ac yn fyfyriwr Cryfder a Chyflyru a aeth o gael anaf a allai fod wedi dod â'i gyrfa i ben, i gael ei dewis i dîm Cymru ar gyfer Gemau’r Gymanwlad gwta 16 mis ar ôl dechrau codi pwysau Olympaidd.

Mae Gemma Evans, un o gyn-fyfyrwyr PDC, yn chwarae pêl-droed i Gymru. Yn y fideo yma, mae Gemma, o’r Gelli yn y Rhondda, yn sôn am sut mae pêl-droed wedi ei newid a sut deimlad yw chwarae dros ei gwlad.

Nia Davies, un o raddedigion PDC, yw hyfforddwr y cyfnod sylfaen a chydlynydd merched Clwb Pêl-droed Abertawe. Nia, a astudiodd radd mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn PDC, oedd hyfforddwr pêl-droed benywaidd amser llawn cyntaf y DU mewn academi uwch gynghrair.

Mae’r myfyriwr Isaac Berry, sy’n hyfforddi pêl-droed, yn sôn am sefydlu uwch dîm pêl-droed cyntaf menywod ym Merthyr Town FC. Mae’r rhaglen wedi bod yn gyfrwng i gynnig cyfleoedd i fenywod ifanc gymryd rhan mewn pêl-droed yn ardal Merthyr Tudful ac mae’n helpu i lywio eu rhagolygon a’u huchelgeisiau ar gyfer y dyfodol.

Mae myfyrwyr Chwaraeon PDC bellach yn dysgu ar ein cae 3G dan do maint llawn newydd ym Mharc Chwaraeon PDC - yr unig un yng Nghymru. Mae’r cyfleuster anhygoel hwn yn sicrhau’r amgylchedd gorau i’n myfyrwyr ddysgu, tyfu a dod yn hyfforddwyr a dadansoddwyr proffesiynol.