Prifysgol De Cymru yw prif noddwyr Tafwyl eleni!

Ymunwch â ni am raglen o weithgareddau Cymraeg ac artistiaid gwych!

Bydd Tafwyl 2022 yn digwydd dros deuddydd ar Ddydd Sadwrn y 18fed o Fehefin a Dydd Sul y 19eg o Fehefin ar safle Castell Caerdydd.

Bydd Wythnos Ffrinj Tafwyl PDC yn digwydd yr wythnos o Ddydd Llun 13 o Fehefin i Ddydd Gwener y 17 o Fehefin 2022 ar safle PDC Caerdydd - yr Atrium.


Gweithgareddau yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

Gweler ein rhaglen isod a manylion ar sut i archebu eich lle

USW is the main sponsor for Tafwyl festival this year!


Join us for a fabulous programme of Welsh activities and artists!

Tafwyl 2022 will take place over two days on Saturday 18th June and Sunday 19th June at Cardiff Castle.

USW Tafwyl Fringe Week will take place during the week of Monday 13th June to Friday 17th June 2022 at USW Cardiff Campus - Atrium. 


Activities suitable for Welsh learners.

See our programme below and details on how to book.

GWEITHGAREDDAU FFRINJ TAFWYL (13-17 MEHEFIN)

Neilltuwch le yma:

Gweithdy Ffasiwn Cynaliadwy  / Upcycling

Dewch ag eitem o hen ddillad gyda chi i'w diweddaru!


Ydych chi’n brin o le ar gyfer y dillad allwch chi ddim rhoi'r gorau i'w prynu? Mae'r gweithdy hwn yn archwilio ein cariad at ffasiwn, a sut mae dillad yn llawer mwy na dillad. Dysgwch beth allwch chi ei wneud i ddatblygu eich synnwyr o steil dros ffasiwn.

Yn addas ar gyfer oedrannau 14+


Pryd: Dydd Llun 13 Mehefin (5pm)

Lleoliad: yr Atriwm, Prifysgol De Cymru Caerdydd, CF24 2FN

Cost: Rhad ac am ddim

 

Archebu lle yma 

Cyflwyniad i Steilio Ffasiwn 

Mae steilio yn gelfyddyd sy'n cyfuno dychymyg, ffasiwn a ffotograffiaeth i greu delweddau bythgofiadwy. Beth mae Steilydd Ffasiwn yn ei wneud?

  • Dysgwch am wahanol rolau steilydd ffasiwn
  • Nodi Tueddiadau a chysyniadoli syniadau
  • Creu byrddau Gweledigaeth
  • Saethu eich steil

Yn addas ar gyfer oedrannau 14+

 

Pryd: Dydd Mawrth 14 Mehefin (5pm)

Lleoliad: yr Atriwm, Prifysgol De Cymru Caerdydd, CF24 2FN

 Cost: Rhad ac am ddim

 

Archebu lle yma


Gweithdy sy’n archwilio techneg actio ar gamera.  Dewch os oes gennych diddordeb mewn gweld eich hunan ar y sgrïn fawr!


Yn addas ar gyfer oedrannau 14+

 

Pryd: Dydd Mercher 15 Mehefin (5pm)

Lleoliad: yr Atriwm, Prifysgol De Cymru Caerdydd, CF24 2FN

 Cost: Rhad ac am ddim

 

Archebu lle yma

Dod yn ddylanwadwr Instagram ym myd ffasiwn 

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar sut mae brandiau a dylanwadwyr yn gweithio gyda'i gilydd i gyrraedd cynulleidfaoedd drwy Instagram. Byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu bio effeithiol, creu a rhannu cynnwys diddorol, steilio a thynnu lluniau, creu a rheoli amserlen bostio, a sut i ymgysylltu â chynulleidfaoedd. 

Yn addas ar gyfer oedrannau 14+


Pryd: Dydd Mercher 15 Mehefin (5pm)

Lleoliad: yr Atriwm, Prifysgol De Cymru Caerdydd, CF24 2FN

Cost: Rhad ac am ddim

 

Archebu lle yma

Gweithdy Animeiddio Metamorffosis

- Prosiect grŵp byr i greu ffilm animeiddiedig barhaus

- Bydd y ffilm orffenedig yn cael ei dangos yn Tafwyl (18-19 Mehefin 2022)


Yn addas ar gyfer oedrannau 14+


Pryd: Dydd Llun 13 Mehefin (5pm)

 

Lleoliad: yr Atriwm, Prifysgol De Cymru Caerdydd, CF24 2FN

 

Cost: Rhad ac am ddim

 

Archebu lle yma

Sioe Ddrama - ‘Dadeni’ 

Perfformiad o waith theatr newydd wedi ei greu gan fyfyrwyr cwrs Theatr a Drama Prifysgol De Cymru. Gwaith am hunaniaeth, am alar ac am … drag!

 

Yn addas ar gyfer oedrannau 14+

 

Pryd: Dydd Mawrth 14 Mehefin (5pm/7pm)

 

Lleoliad: yr Atriwm, Prifysgol De Cymru Caerdydd, CF24 2FN

 

Cost: Rhad ac am ddim

 

Archebu lle yma

Dylunio a Chreu 3D

 

Arbrofwch gyda dylunio a chreu 3D wrth gyfuno arlunio a modelu. Dyma gyfuniad o feysydd Arlunio a Dylunio Mewnol gan staff academaidd arbenigol y Diwydiannau Creadigol.

 

Yn addas ar gyfer oedrannau 14+

 

Pryd: Dydd Mawrth 14 Mehefin (5pm)

 

Lleoliad: yr Atriwm, Prifysgol De Cymru Caerdydd, CF24 2FN

 

Cost: Rhad ac am ddim


 

Archebu lle yma

Gweithdy Cerddoriaeth Broffesiynol

 

Ar gyfer oedrannau 14+

 

Gweithdy sy’n canolbwyntio ar ddulliau perfformio proffesiynol, gan gynnwys elfennau technegol, cymdeithasol a hyrwyddo. 


Dewch ag offerynnau eich hun gyda chi e.e. Gitâr a gwifren, drumsticks, saxaffon ac ati

Os ydych chi'n canu neu chwarae piano, does dim angen dod ag offer gyda chi.

 


Pryd: Dydd Llun 13 Mehefin (5pm)

 

Lleoliad: yr Atriwm, Prifysgol De Cymru Caerdydd, CF24 2FN

 

Cost: Rhad ac am ddim

 


Archebu lle yma

 

Perfformiad Twm Siôn Cati gan Cwmni Arad Goch

 

Dewch i ddathlu bywyd yr arwr gwerinol llawn sbort yma gydag awr o theatr hwyliog gan un o gwmnïau theatr fwyaf blaenllaw Cymru. Ymunwch â ni ar y daith! 

Yn addas ar gyfer oedrannau 7+

 

Pryd: Dydd Gwener 17 Mehefin (1pm / 5pm)

 

Lleoliad: Theatr yr Atriwm, Prifysgol De Cymru Caerdydd, CF24 2FN

 

Tocynnau yma: 01970 617998 neu Gwefan Arad Goch

PABELL PRIFYSGOL DE CYMRU (18-19 MEHEFIN)

Dewch i ymweld â phabell Prifysgol De Cymru yn ystod prif wyl Tafwyl yng Nghastell Caerydd.

Galwch heibio am sgwrs gyfeillgar â’n staff a myfyrwyr neu i ddysgu mwy am ein cyrsiau, ein hymgyrch a sut gallem wella eich yfory! Byddwn ni hefyd yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau hwyl, rhad ac am ddim yn ystod y penwythnos sy’n addas i bawb.

Animeiddio 2D

 

Gweithgaredd creu animeiddiadau eich hun drwy llyfr fflip

 

Ar gyfer unrhyw oedran

 

Pryd: Dydd Sadwrn 18 Mehefin (12pm ymlaen)

 

Lleoliad: Pabell Prifysgol De Cymru, Tafwyl, Castell Caerdydd

 

Cost: Rhad ac am ddim

Gweithdai crefft 

 

Gweithdai crefft hwyl wedi’u cynnal gan fyfyrwyr ein cwrs Addysgu Cynradd.

 

Yn addas i blant 3-11 oed

 

 

Pryd: Dydd Sul 19 Mehefin (12pm ymlaen)

 

Lleoliad: Pabell Prifysgol De Cymru, Tafwyl, Castell Caerdydd

 

Cost: Rhad ac am ddim